Počet stránek ve webu: 43.214


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.626.067

Exekuce pozastavená, přerušená, zastavená a zrušená - definice, rozdíl

Odesláno: 
Otevřeno 2918 x
5 odpovědí
 
Dobrý den,

ráda bych se zeptala na 3 věci.

1) Jaký je významový rozdíl mezi a) exekucí pozastavenou/přerušenou b) zastavenou c) zrušenou…
kdo je určuje a jestli se všechny 3 "druhy" uvádějí do Centrální evidence exekucí.

2) Pokud se za cca 8 let nevymohly pohledávky z důvodu nemajetnosti (bez příjmů, movitého i nemovitého majetku)
… je možné, aby byly exekuce zrušeny a nebo naopak znovu obnoveny? Kdo tento proces určuje, schvaluje, nastavuje?

3) Jaké jsou rozdíly, pokud je někdo v exekuci, mezi zaměst. poměrem na HPP a DPP (pro 1 osobu? ). kalkulačka mzdy?

Děkuji mnohokrát za odpověď!
 
Zdravím Vás, na Vaše dotazy budu odpovídat v pořadí v jakém jsou kladeny. Rozdíl mezi přerušenou exekucí a exekucí zastavenou je ten, že u přerušené (resp. odložené) exekuce soudní exekutor po dobu odkladu exekuce fakticky exekučně nevymáhá pohledávku po povinném, a to po dobu odkladu exekuce, až uplyne doba, po kterou byla exekuce odložena, exekutor pokračuje dále v exekučním vymáhání pohledávky. U zastavené exekuce se jedná o ukončení exekuce pro některý z důvodů uvedených v ust. § 268 odst. 1 písm. a) - h) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.), exekuce je tímto po právní moci usnesení o zastavení exekuce ukončena a neměla by již být opět nařizována pro tutéž pohledávku. Jedinou výjimku v tomto směru představuje zastavení exekuce pro nemajetnost povinného, ale k tomu se dále dostaneme. Termín zrušená exekuce zákon nezná, patrně se jedná o lidový výraz pro zastavení exekuce.
K druhému dotazu uvádím, že pokud se za 8 let nevymohla pohledávka oprávněného, a to z důvodu nemajetnosti povinného je možné, že exekuce byla zastavena pro nemajetnost povinného, podle § 268 odst. 1 písm. e) občanského soudního řádu. Nicméně v tomto případě, může oprávněný znovu podat návrh na nařízení exekuce na majetek povinného, a to právě proto, že tato pohledávka nebyla zcela vymožena, a exekuce na majetek poivnného bude na zákkadě tohoto návrhu opět nařízena. Exekuci je praktické naídit pokud dojde ke změnám poměrů na strane poviného, najde si práci, pobírá důchod, . Takže tento proces v tomto případě ovlivňuje věřitel (oprávněný), který může v tomto případě (zastavení exekuce pro nemajetnost povinného) podat opět návrh na nařízení exekuce pro vymáhání stejné pohledávky.
K třetímu dotazu uvádím, že z hlediska exekuce srážkami ze mzdy nebo jiných příjmů není rozdíl, zda je povinný zaměstnán v pracovním poměru nebo zda koná práci na základě DPP. Pokud by povinný byl zaměstnan a současně vykonával práci na základě DPP, tak se oba příjmy povinného sečtou a z tohoto příjmu by se následně vypočítávala nezabavitelná částka povinného a výše srážek z těchto příjmů.
 
Vážená paní doktorko,

mnohokrát děkuji za rychlou, vyčerpávající odpověď. Ráda bych Vás ještě, pro doplnění, požádala o zodpovězení jedné části mojí původní otázky… a to, zda se do Centrální evidence exekucí, event. příslušného Obvod. soudu (k místu trv. bydliště) musí ze zákona uvádět aktuální průběh exekuce. Tzn. , zda je exekuce "aktivní", přerušená, zastavená (ukončená). Předpokládám, že čísla jednací jsou samozřejmostí.

Předem děkuji za odpověď. Ráda bych Vám i celému týmu Vaší advokátní kanceláře a právní poradně poděkovala za práci, kterou již dlouhodobě, obětavě, s maximálním nasazením vykonáváte… a tím pomáháte obrovskému množství lidí s radou, řešením jejich, mnohdy svízelné, životní situace. Ze svého okolí mám nejednu kladnou referenci!
 
Zdravím Vás, mám za to, že v Centrální evidenci exekucí najdete údaje o tom, zda je exekuce aktivní či zastavená. Máte pravdu v tom, že z výpisu z Centrální evidence exekucí zjistíte zejména jednotlivá čísla jednací či spisové značky. Nicméně, pokud znáte spisovou značku exekučního soudu, který pověřil soudního exekutora k provedení exekuce tak tuto věc můžete rovněž sledovat i na stránkách http://www.justice.cz v rubrice info soud. Děkujeme za kladné ohlasy, velice mě to těší a mám za to, že to těší i ostatní kolegy z poradny.
 
… ještě mě napadá jedna věc. Jsou vedené záznamy ohledně exekucí k jedné osobě totožné jak v Centrální evidenci exekucí, tak u příslušného (trvalé bydliště) Obvodního soudu?

Děkuji!
 
Zdravím Vás, záznamy by měly být shodné. Nicméně z výpisu z Centrální evidence exekucí lze zjistit všechny vedené exekuce na povinného, ale na stránkách justice je nutné zadávat jednotlivé spisové značky jednotlivě u každé věci.