Počet stránek ve webu: 43.265

výmaz bývalých členů SVJ z rejstříku