Počet stránek ve webu: 42.413

ústní pokyn zaměstnavatele