Počet stránek ve webu: 43.247

ústní pokyn zaměstnavatele