Počet stránek ve webu: 43.234

rozsah spoluvlastnického podílu