Počet stránek ve webu: 43.166

nevyřízení reklamace v zákonné lhůtě