Počet stránek ve webu: 43.307

nedodržení reklamační lhůty