Počet stránek ve webu: 43.214

méně závažné porušování povinností