Počet stránek ve webu: 43.265

krácení příplatku za odpracované roky