Počet stránek ve webu: 43.234

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.083.777

dědictví, převod domu

Odesláno: 
Otevřeno 479 x
1 odpověď
 
Dobrý den, žiji s rodiči v rodinném domě, chtějí mi ho darovat, protože jsem do jeho oprav již investovala cca 700 tisíc. Dům má hodnotu 2 miliony. Bratr s darováním nesouhlasí a rodiče nechtějí darovat dům bez jeho souhlasu. Bratr tvrdí, že se moje investované peníze mohou od dědictví odečíst a stačí mu doplatit jen zbytek. V bytě chci nadále bydlet, bratr ne, chce vyplatit polovinu. Rodiče dali bratrovi na koupi bytu 500 tisíc. Pokud nedojde k darování, jak se bude u dědictví postupovat? Bude zohledněný dar rodičů mému bratrovi nebo mé investice do domu? Veškeré doklady jsou ale na rodiče, vždy jim jen uhradím faktury. Děkuji.
 
Dobrý den,

jsou-li veškeré daňové doklady, v rámci kterých jste investovala do domu uvedenou částku psány na rodiče, budete mít velice ztížené postavení prokázat, že se jedná skutečně o Vaše finance. Navíc ve Vašem případě by se jednalo o nárok na vydání bezdůvodného obohacení, tím že investujete do oprav na nemovité věci ve vlastnictví třetí osoby, tzv. investice do cizího majetku. Tento nárok se promlčuje v obecné tříleté promlčecí lhůtě. Tedy je dost možné, že Váš nárok v momentě, kdy bude probíhat dědické řízení, bude již promlčen a pokud tomu tak nebude, musela byste svůj nárok prokázat a v tomto případě by se nevycházelo z hodnoty, kterou jste do oprav nemovitosti třetí osoby vložila, ale z toho o co jste svými prostředky danou nemovitou věc zhodnotila.

V případě darování peněz Vašemu bratrovi ze strany rodičů je možné tento dar v dědickém řízení započíst v případě, že k darování došlo v posledních třech letech před smrtí zůstavitele, pokud zůstavitel nepřikáže (např. v závěti), aby se započtení provedlo i za delší dobu (§ 1660 odst. 2, § 1661 odst. 1 občanského zákoníku). Zcela ve výjimečných případech může soud provést započtení na dědický podíl, i když to zůstavitel nepřikázal, byl-li by jinak nepominutelný dědic neodůvodněně zvýhodněn (§ 1664 občanského zákoníku).

Shrnu-li to, mají-li Vaši rodiče nemovitou věc ve společném jmění a nezemřou-li současně, bude vždy notář postupovat nejprve, že vypořádá společné jmění, tzn. , že jeden z nich dostane polovinu domu a druhá polovina po tom zemřelém bude předmětem dědického řízení, ve kterém nebude-li zanechaná závěť, dědí v první třídě zůstavitelovy děti a manžel. Ze shora uvedeného víte, že svůj nárok v dědickém řízení těžko uplatníte a k započtení darovaných peněz ze strany rodičů Vašemu bratrovi po více než třech letech nemusí notář přihlížet.

Z tohoto důvodu doporučuji celou záležitost řešit již za života Vašich rodičů, neboť v dědickém řízení to nemusí dopadnout, tak jak byste si všichni představovali.