Počet stránek ve webu: 43.133

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.062.256

podnájem družstevního bytu

Odesláno: 
Otevřeno 738 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,

potřeboval bych poradit ohledně podnájmu bytu.

Byt je družstevní. Rád bych jej pronajal, družstvo souhlasí. Když jsem ale studoval práva nájemců vs. podnájemců, vypadá to, že pokud bych byt pronajmul někomu nesolidnímu, který by neplatil nájem případně jinak porušoval smlouvu, nemohl bych ho z bytu jen tak vystěhovat a mohlo by se to vléct soudně velmi dlouhou dobu.
Chtěl bych Vás tedy požádat o radu, jestli existuje nějaká jiná varianta, než nájemní/podnájemní smlouva, která by se dala pro tento případ použít (např. že by byl v bytě uveden pouze jako spolubydlící nebo bych mu pronajal pouze část prostoru nebo pronajal jako nebytový prostor apod.), podle které by bylo možno podnájemníka v případě potřeby jednoduše vystěhovat?

Děkuji!
 
Dobrý den,

vzhledem k tomu, že se jedná o družstevní byt, je situace trochu zkomplikovaná tím, že měl-li by Váš zájemce status nájemce, muselo by s ním smlouvu o nájmu uzavírat družstvo nikoli Vy.

Z tohoto důvodu Vám doporučuji využít jiných právních instrumentů, které náš právní řád umožňuje a to podrobně si upravit smlouvu o podnájmu. Jako nájemce dávající svůj byt do podnájmu se můžete chránit např. dobou určitou trvání podnájmu a pomocí dodatku ke smlouvě ji vždy prodlužovat (v případě pochybností doporučuji délku max. 1 rok), dále můžete stanovit podmínky, za jakých bude podnájemce byt užívat, jakou měrou se bude podílet na opravách v bytě, požadovat složení jistiny atd.

V dané záležitosti Vám doporučuji pro sepis smlouvy o podnájmu využít služeb advokáta, který Vám upraví smlouvu podle Vašich potřeb. Jejich seznam naleznete na http://www.advokatikomora.cz.

Také některé vzorové smlouvy můžete nalézt zde: https://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/vzory-zdarma.html.
 
Dobrý den, děkuji!

Chápu dobře, že podnájemník nemá stejná práva jako nájemník, a tedy lze smlouvu ukončit i předčasně výpovědí a není chráněn jako nájemník, kterého nemůžu jen tak vystěhovat, pokud by nespolupracovat?
Kamarád právě pronajímá byty v bytovém domě a říkal mi, že je to často nutno řešit až soudní cestou, i když nájemník neplatí. To by v případě, že bych pronajímal byt na základě podnájemní smlouvy (nájemcem by bylo družstvo) neplatilo, je to tak?
To by asi pak dost zjednodušilo situaci.

Děkuji!
 
Dobrý den,

podnájemní vztah je závislý na vztahu nájemním. Tedy v případě, že dojde k ukončení nájemního vztahu, zaniká i podnájem. Nelze však říci, že by podnájemní smlouvou mohl nájemce omezit podnájemce, tím, že mu odepře, některá z práv, která by mu dle zákona náležely jako nájemci. Doporučovala jsem Vám si některá práva a povinnost v podnájemní smlouvě lépe upravit (viz předešlá odpověď), nikoli však podnájemce jich zbavit.
Podnájemce je znevýhodněn tím, že podnájem končí společně s nájmem, bez ohledu na to, co si smluvní strany spolu ve smlouvě ujednaly (§ 2277, § 2278 OZ).