Počet stránek ve webu: 43.133

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.062.266

stavební povolení

Odesláno: 
Otevřeno 302 x
1 odpověď
 
Dobrý den, koupili jsme v roce 2017 od realitní kanceláře rozestavěný dům s pozemkem, nikdy nebyl zkolaudován. Stavební povolení bylo vydáno v roce 1987, je ještě dosud platné. S domem se nijak nehýbalo, ani vjezd na pozemek a samotný pozemek se nijak nezměnil. Teď po nás stavební úřad požaduje doložit novou projektovou dokumentaci na vjezd na tento pozemek.
Stavební úřad tvrdí, že se žádná nedohledala. Domnívám se, že pokud bylo vydané stavební povolení na stavbu rodinného domu v roce 1987, tak se muselo týkat i vjezdu na tento pozemek. Mám zjištěno, že v té době se žádná projektová dokumentace na vjezd na pozemek nevyžadovala. Všichni mi tvrdí, že neví, jak se vydávalo stavební povolení v roce 1987 a chtějí po nás novou projektovou dokumentaci. Nevím, jestli tyto plány po nás stavební úřad vyžaduje oprávněně nebo ne.
Ještě bych chtěla vědět, jestli se bude kolaudovat podle starého zákona nebo již podle nového z roku 2018.
Prosím poraďte mi, nevím jak mám postupovat dál. Děkuji Nováková

Rychlá odpověď
 
Dobrý den,

povinnost vlastníku stavby uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení vyplývá přímo z § 125 odst. 1. stavebního zákona. V případech, kdy dokumentace stavby nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu, je vlastník stavby povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby. Při změně vlastnictví ke stavbě odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi stavby.

(3) Neplní-li vlastník stavby povinnost podle § 125 odst. 1 SZ, stavební úřad mu nařídí, aby pořídil dokumentaci skutečného provedení stavby. Pokud není nezbytná úplná dokumentace skutečného provedení stavby, uloží stavební úřad pouze pořízení zjednodušené dokumentace (pasport stavby), pokud ji stavebník nepořídil sám.

S ohledem na výše uvedené Vám měl původní vlastník tuto dokumentaci odevzdat anebo jste při pořizování domu měla to po něm požadovat, aby ji na své náklady nechal vypracovat. V případě jakéhokoli nového záměru (stavební úpravy, přístavby, změna užití atd.) po Vás stavební úřad platnou dokumentaci může vyžadovat, jak je to nyní ve Vašem případě. Doporučuji Vám se zkusit s příslušným úředníkem domluvit na zjednodušené dokumentaci (pasport stavby).

Co se týče Vašeho dotazu týkajícího se kolaudace provedené po 1. 1. 2018, tak směřuje-li k pořízení vjezdu na Váš pozemek, jde o stavbu, která dle § 119 odst. 1 nevyžaduje kolaudaci. U rodinného domu bych se prvně zaměřila na získání příslušné dokumentace.