Počet stránek ve webu: 43.086

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.041.273

Dluh zůstavitele a exekuční zabavení podílu dědictví

Odesláno: 
Otevřeno 2309 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
moje maminka zdědila 1/4 podílu bytu po svém zemřelém otci, byt dále zdědili její dvě sestry a moje babička = vdova. Můj otec má dluhy. Vzhledem k tomu, že je plno novinek v exekucích, tak mne zajímá, zda v případě exekuce, může exekutor na ten podíl z bytu, byť je to získané dědictvím. Dále se chci zeptat, zda na mne, jako na dceru, mohou exekutoři vymáhat otcovY dluhy. Bydlím v jiném městě než rodiče, ale pořád mám u rodičů trvalé bydliště. Děkuji za odpověď.
 
K novinkám v exekucích účinných od 1.1.2013 odkazuji na článek odkaz .

Exekutor může podle novely exekučního řádu postihnout účty, případně plat/mzdu manželky Vašeho otce (Vaší matky), viz článek citovaný výše. Nicméně rozhodně nemá exekutor právo postihovat majetek ve výlučném vlastnictví, jakým je i majetek získaný v dědictví. Pokud by se tak stalo, je možné podat vylučovací (excindační) žalobu, v níž Vaše matka prokáže, že jde o majetek získaný v dědictví, tedy o majetek výlučný - například tak, že doloží rozhodnutí soudu z dědického řízení.

K Vaší otázce, zda by mohl exekutor vymáhat otcovi dluhy po Vás - nikoliv, žádné srážky ze mzdy a podobně. Samozřejmě by se mohlo stát, že by exekutor například zabavil nějaký Váš majetek, který máte u rodiču v domě - i v takovém se lze bránit vylučovací (excindační) žalobou, v níž byste musela tvrdit a prokázat, že je daná věc Vaše.