Počet stránek ve webu: 43.234

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.092.256

Škoda zpusobená elektrikáři

Odesláno: 
Otevřeno 441 x
1 odpověď
 
Dobrý den, letos (2018) v září nám při přestavbě domu elektrikáři spálili část spotřebičů. Vinu uznávají. Mám tyto dotazy: 1. S kým máme řešit náhradu škody - s el. firmou, nebo jejich pojišťovnou? Můžeme pozdržet platbu firmě, doud nebude škoda vyřešená? 2. Jak se určí vyřešení škody? Pojišťovna trvá na tom, že se všechno musí opravit, ale pokud je spálený například jen napájecí zdroj, který se ale nedá opravit ani samostatně dokoupit (tedy značkový, nějaký univerzální se stejným konektorem by ani někdo, kdo se v tom vyzná, sehnat dokázal), můžeme si spotřebič koupit nový? 3. Máme nárok na kompenzaci za čas, který nám řešení té škody zabere? Už jen sehnat opraváře na kotel, zabralo tři hodiny, musíme sehnat servisy ke všemu ostatnímu, spotřebiče tam musí někdo odvézt atd. A co kompenzace za nějaké snížení kvality života? Už přes dva týdny jsme například bez lednice a vysavače (což při třech dětech a probíhající přestavbě je opravdu strašné). Malou ledničku, která pokryje jen to nejnutnější jsem si půjčila od kamarádky, ale vysavač se nikde půjčit nedá.
Děkuji
 
Dobrý den,
škodu řešte, jednalo-li se o zaměstnance přímo s jejich zaměstnavatelem. V případě, že elektrikáři byli osobami samostatně výdělečně činnými (OSVČ) komunikujte s nimi. Oni dále pojišťovně škodu nahlásí. Došlo-li k nahlášení škody, můžete jednat přímo s pojišťovnou ohledně výše škody atd.

Zadržet část ceny lze v případě, že byste reklamoval vadu na pořízené věci. V daném případě, rozumím-li Vašemu dotazu správně, šlo o uplatnění náhrady škody, kterou Vám elektrikáři způsobili na spotřebičích při plnění prací. V tomto se bude postupovat podle ustanovení občanského zákoníku týkajícího se náhrady škody.

Dle § 2951 NOZ se nahrazuje škoda uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích. Tedy jako poškozený sám můžete požadovat peníze ve výši odpovídající nákladům na opravu věci, je-li oprava možná nebo můžete předložit k proplacení doklady, které Vás oprava věcí stála. Nelze-li věc opravit, je nutné poskytnout peněžitou náhradu, která odpovídá výši nákladů vynaložených na obstarání stejné nebo obdobné věci.

Vedle škody se hradí i to, co poškozenému ušlo tzv. ušlý zisk. Ušlý zisk, se zakládá na tom, že se nedostavilo rozmnožení majetku, které by bylo možno očekávat za obvyklého, pravidelného průběhu věcí. Škodná událost tvoří překážku, která zabránila rozmnožení majetku (zasáhla do průběhu děje vedoucího k určitému zisku). Ušlý zisk lze prokázat, např. jste-li podnikatelem a z důvodu vzniku škody nemůžete danou věc provozovat pro svoji podnikatelskou činnost.

Jakákoli jiná náhrada Vámi uvedené škody nebo újmy by musela být mezi Vámi a škůdci výslovně ujednána, např. ve smlouvě o dílo, na základě které Vám opravu prováděli, což se v praxi téměř nestává.