Počet stránek ve webu: 40.457

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

NACHÁZÍTE SE NA ONLINE CHATU PRÁVNÍ PORADNY
DOTAZY V CHATU PŘIJÍMÁME KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V SOBOTU PO 9. HODINĚ
(PŘÍJEM DOTAZŮ MAX. DO 11 HOD.)

Dotazy mimo online chat můžete poslat každý den zde.
Dotazy týkající se EXEKUCE A INSOLVENCE prosím ukládejte kdykoliv zde.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.552.107

Kdo je dědic zemřelého bezdětného bratra?

Odesláno: 
Otevřeno 726 x
1 odpověď
 
Bratr je svobodný, bezdětný. Má jednu vlastní sestru - mě a jednoho nevlastního bratra z otcova prvního manželství. S tím se ovšem nestýkáme.
Otec již nežije a matka má obavy, že by po její smrti, kdyby bratr zemřel přede mnou, po něm dědil i nevlastní bratr, kdyby ještě žil. Má pravdu? Děkuji.
 
Dobrý den,
chce-li mít bratr jistotu, že po něm bude dědit jen osoba/osoby, které určí, doporučuji mu sepsat závěť, kdy v případě, že nebude mít děti (nepominutelné dědice), může rozhodnout o celém svém majetku a odkázat jej komu bude chtít.

Nezanechá-li závěť, může skutečně, nebude-li dědit manžel ani žádný z rodičů ve třetí třídě dědit stejným dílem zůstavitelovi sourozenci a ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnosti nebo byli odkázání výživou na zůstavitele.

Sourozenec (bratr nebo setra) má se zůstavitelem společné buď oba rodiče a potom ho označujeme jako sourozence plnorodého, anebo má společného pouze jednoho z rodičů a v takovém případě hovoříme o sourozenci polorodém.

Skutečnost zda jde o sourozence, který má se zůstavitelem společné oba rodiče nebo jenom jednoho může mít vliv na velikost dědického podílu.

Dědické skupiny (dědická posloupnost) - vizte zde: http://bit.ly/1cVY3id