Počet stránek ve webu: 43.133

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.062.251

Majetkové vyrovnání po rozvodu

Odesláno: 
Otevřeno 883 x
1 odpověď
 
Dobrý den, chtěla bych se zeptat: v březnu letošního roku jsem odešla od manžela a až do této doby bydlím u dcery. 13.8.2018 jsme měli rozvod a čekám na doručení rozsudku. Manžel na mě telefonicky naléha ať mu napíšu písemně souhlas, že nechci po něm nic ze stavebního spoření, penzijního a životního pojštění. I když jsem mu několikkrát mluvila, že každý máme svoje, trvá na svém. Nevím co si mám o tom myslet...
Může nějak ovlivnit skutečnost, že nepřebývam v domě, kde máme 2/3 v SJM. Je to ale proto, že jsem už neměla sílu snášet manželovy falešné představy o mé nevěře. Podotýkám, že je za týrání blízke osoby v podmínce na 2.5roku.
Bydlíme v domě se synem, který vlastní 1/3 tohoto domu, čekají4dítě a v žádnem případě nechtějí s ním žít na trvalo pod jednou střechou.
Jak řešit tuto situaci? Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,
nabytím právní moci rozsudku o rozvodu dojde mezi Vámi a Vaším manželem k zániku společného jmění. Z toho důvodu bych počkala, až budete mít rozsudek s vyznačenou právní moci k dispozici. Následně naléhá-li Váš manžel na vypořádání majetku, doporučuji si mezi sebou vypořádat veškerý majetek, tedy nejen spoření a pojištění, ale i movité a nemovité věci (rodinný dům) a případně dluhy a závazky, které Vám za trvání manželství vznikly.

Se sepisem dohody o vypořádání společného jmění Vám pomůže každý advokát ve Vašem okolí, jejich seznam naleznete zde: http://www.advokatikomora.cz.

Rozhodně však je dobré danou situaci řešit, neboť nedojde-li do 3 let od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství k vypořádání společného jmění nastává fikce, kdy by Váš spoluvlastnický podíl ve výši 2/3, který máte ve společném jmění byl rozdělen do podílové spoluvlastnictví mezi Vás a manžela, tzn. došlo by dělení podílu a každý byste měl 1/3 na nemovité věci.

Skutečnost, že jste odešla ze společného domu, nemá na Váš nárok na domě žádný vliv. Stejně tak dokud mezi Vámi nedojde k vypořádání spoluvlastnického podílu ve výši id. 2/3, který máte ve společném jmění, nemůže Vám být znemožněn do domu přístup ani možnost v něm setrvat.

Detailní informace o společném jmění manželů (SJM) - vizte zde:
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/sjm.html