Počet stránek ve webu: 43.234

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.085.216

dědictví-ničeho nepožaduji a

Odesláno: 
Otevřeno 880 x
2 odpovědi
 
Dobrý den, mám dotaz ohledně dědického řízení, které proběhlo v roce 2011, tedy za platnosti Starého OZ. V Usnesení je napsáno, že dva ze tří účastníků dědictví ničeno nepožadují /dědictví ale neodmítli/. Tedy dědictví nabyl pouze třetí dědic. Je možné, aby následně bylo v témže řízení zřízeno věcné břemeno doživotního užívání bytu /předmět dědictví/, těmto účastníkům, kteří z dědictví ničeho nepožadovali? Nebo v okamžiku, kdy se dva dědicové „vzdali“ dědictví ve prospěch třetího dědice, pro ně účast v dědickém řízení „končí“ a předmětné věcné břemeno tak nemohli nabýt?
Po roce došlo k dalšímu dědickému řízení z důvodu úmrtí výše uvedeného jediného třetího dědice a předmětný byt nabyly jeho děti. Toto věcné břemeno nebylo v následujícím dědickém řízení odečteno z aktiv, tj. z hodnoty přemětného bytu a navíc bylo pouze schováno pod list vlastnictví u bytové jednotky, je to v pořádku, nebo muselo toto věcné břemeno být výslovně uvedeno i v tomto druhém Usnesení? Velice děkuji za Vaši odpověď.
 
Dobrý den,

došlo-li v dědickém řízení k uzavření dohody dědiců o vypořádání dědictví, dle které někteří z dědiců nenabudou ničeho a nepožadují ani vyplacení dědického podílu, má taková dohoda pro tyto dědice podobný dopad jako by se dědictví předem vzdali (ve vztahu k projednávanému majetku). V případě, že by dědici, kteří v rámci dědického řízení ničeho nenabyli, požadovali zřídit věcné břemeno doživotního užívání bytu (předmětu dědictví) měli se na tom dohodnout v rámci dědického řízení a zanést to do dědické dohody. Pozdější zřízení věcného břemene je již pouze na vůli dědice, který nemovitou věc nabyl.

V rámci dědického řízení se provádí ocenění majetku v případě, že dědici se nejsou schopni na ceně majetku dohodnout, anebo to vyžaduje notář. Tedy vázne-li na nemovité věci věcné břemeno, promítne se to již do ceny nemovité věci, došlo-li k vypracování znaleckého posudku. Vzhledem k tomu, že věcné břemeno je věcné právo k věci cizí není možné v rámci dědického řízení s ním nakládat jako se samostatnou položkou dědictví.

Vše o dědění - vizte zde:
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/component/content/article/86/2388-dedeni-zavet-vydedeni.html
 
Dobrý den, mám dotaz ohledně dědického řízení. Rodiče převedli za života 2 rodinné domy na 2 syny. Dcery neuznali za nutné o svém rozhodnutí informovat a když jsem se to dozvěděla, oznámili mi, že z jejich pohledu je vše v pořádku. Žádné problémy do té doby mezi námi nikdy nebyly. Když jsem se pokusila věc řešit a žádala jsem o zapsání alespoň možnosti doživotního bydlení v části rod. domu po rodičích, který se rozhodli darovat ml. bratrovi, nebyly vůbec ochotni věc řešit písemnou formou ani ústním příslibem. Nyní zemřel otec, samozřejmě nemá už žádný majetek do dědického řízení. Mám možnost nějak situaci řešit dodatečně a získat dědický podíl?