Počet stránek ve webu: 39.266

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

NACHÁZÍTE SE NA ONLINE CHATU PRÁVNÍ PORADNY
DOTAZY V CHATU PŘIJÍMÁME KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V SOBOTU PO 9. HODINĚ
(PŘÍJEM DOTAZŮ MAX. DO 11 HOD.)

Dotazy mimo online chat můžete poslat každý den zde.
Dotazy týkající se EXEKUCE A INSOLVENCE prosím ukládejte kdykoliv zde.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.351.602

Výživné po plnoletosti

Odesláno: 
Otevřeno 372 x
1 odpověď
 
Dobrý den, dceři bude 18 let, je těžce postižená a bude jí přiznán důchod. Přijde tím pádem o alimenty, které na ní platí bývalá manželka, nebo má na ně nárok i nadále? Dcera není schopná se sama uživit. Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,
vyživovací povinnost rodiče vůči dítěti trvá do té doby, dokud se není dítě schopno samo živit. Tedy ani skutečnost, že Vaše dcera bude pobírat invalidní důchod, neznamená, že tato dávka bude pokrývat veškeré její životní potřeby. Pokud se tedy dítě z důvodu zdravotního postižení nemůže objektivně živit samo, může vyživovací povinnost trvat i po dosažení zletilosti a přiznání invalidního důchodu.
Povinnost platit výživné matce dceři přiznáním invalidního důchodu nezaniká. Matka by si musela zažádat soud, aby stanovené výživné s ohledem na přiznaný invalidní důchod snížil nebo zrušil. Soud poté bude muset celou záležitost prošetřit a na základě zjištěných skutečností rozhodnout zda návrhu matky vyhoví či nikoliv.