Počet stránek ve webu: 43.247

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.096.720

nezaplacené faktury po splatnosti

Odesláno: 
Otevřeno 432 x
2 odpovědi
 
dobry den, prosím o poradu ve věci nezaplacenych faktur rakouskou firmou pro kterou jsme jako živnostníci pracovali je to již 3 mesice od splatnosti a neozyvaji se dekuji za odpověď
 
Dobrý den,
doporučuji Vám nejprve zaslat poslední písemnou výzvu adresovanou dané společnosti. Výzvu zašlete doporučeně a uveďte částku a lhůtu, ve které ji požadujete uhradit. Zároveň upozorněte, že nebude-li Vám dlužná částka ve stanovené lhůtě uhrazena, budete celou záležitost řešit soudně.

Neobdržíte-li ve stanovené lhůtě dlužnou částku, doporučuji zvážit další postup. Od 18. ledna 2017 je účinné Nařízení EU č. 655/2014 ze dne 15. května 2014, který se zavádí řízení o evropském příkazu k obstavení účtu k usnadnění vymáhání přeshraničních pohledávek v občanských a obchodních věcech.
Nařízení je aplikovatelné na peněžité pohledávky vzniklé z občanských a obchodních vztahů v přeshraničních případech v rámci EU (kromě Dánska, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska).
Příkaz k obstavení lze žádat před rozhodnutím o nároku samotném a nebo až po něm. Příkaz k obstavení účtu vydá příslušný soud pouze tehdy, prokážete-li jako věřitel, že existuje naléhavá potřeba zajišťovacího opatření ve formě příkazu k obstavení a že je zde riziko, že by bez tohoto příkazu bylo vymáhání pohledávky podstatně ztíženo.
Návrh na vydání i příkaz samotný se vydává na formulářích určených prováděcím aktem Komisí a podává se u příslušného soudu, kterým je v případě, že jste ještě nezískali vykonatelné rozhodnutí, veřejnou listinou nebo neuzavřeli soudní smír, příslušný soud členského státu, který má rozhodovat ve věci samé, tedy soud příslušný dle nařízení Brusel I.
Daným příkazem můžete docílit, že dojde k obstavení účtu dlužníka ještě předtím než by stihl finanční prostředky ze svého účtu přesunout.

Vzhledem ke složitosti celé záležitosti doporučuji vyhledat pomoc u některého z advokátů ve Vašem okolí, který by Vám s vyplněním formuláře k podání příkazu k obstavení účtu a k samotnému uplatnění nároku pomohl. Seznam advokátů naleznete zde: http://www.advokatikomora.cz.
 
Dobry den ma deceru z druheho vstahu jelikos pritelkine otehotnela a narodila se nam decera ale pritelkine tvrdila ze neni ma abych ji neodebral ja trval ze sem otec ditete a ne jsem napsany jako otec v rodnem liste tet mam prirelkini a dve deti a a tet mne chce nahlasi jako otce a chce vsechno spet decery je 5 let mislite ze to jde nebo muzete mi poradit dekuji