Počet stránek ve webu: 43.247

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.096.725

Předkupní právo

Odesláno: 
Otevřeno 561 x
1 odpověď
 
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jakým způsobem postupovat, při odvolání prohlášení o vzdání se předkupního práva. Již několik let probíhá spor ohledně vypořádání spoluvlastnictví a maminku nechala její advokátka podepsat vzdání se předkupního práva, aniž by ji řekla, o co se jedná. Samotná kupní smlouva přitom ještě podepsaná nebyla, i když se tak tvrdí v textu prohlášení i kupní smlouvě. Podpis měl být ověřen, ale mamka si nepamatuje, že by se podepisovala do nějaké knihy. Když jsem jí vysvětlila, co to znamená a kontaktovala svoji právničku a mailem poslala, že odvolává svoje prohlášení z důvodu časové tísně a uvedení v omyl, byla jí vypovezena plná moc a zaslána faktura na částku skoro 200tis za zastupování. Její email byl pouze přeposlán advokatovi protistany s otázkou, zda se s tím dá něco dělat. Zastoupení nebylo sjednáno žádnou smlouvou a vždy byla ubezpečována, že nebude platit moc. Zajímalo by mě, zda než najdu nové právní zastoupení, zaslat přímo soudu dopis s vylíčením skutečností a zda se vztahuje ochrana slabší strany spotřebitele i na advokátní pomoc, když nebyla uvedena odměna ani informace o vyúčtování AT. Vlastně vůbec žádná práva ani OP. Fakturu mamka uhradila
 
Dobrý den,
advokát je povinen, aby Vám ve faktuře rozepsal, za jaké úkony Vám danou částku účtuje. Tedy pokud tak neučinil, máte právo požadovat podrobnější rozpis jednotlivých úkonů a případně danou částku rozporovat přesahovala-li by odměnu stanovenou v advokátním tarifu a na jiné smluvní odměně jste se nedomlouvali.

Domníváte-li se, že ze strany Vašeho advokáta došlo k nějakému pochybení, můžete se domáhat po něm náhrady škody (každý advokát je pro takové případy pojištěn) nebo upozornit na jeho kárné provinění Českou advokátní komoru. V daném případě doporučuji počkat, až najdete pro svoji maminku nové právní zastoupení a s ním celou záležitost konzultovat. Seznam advokátů naleznete zde: http://www.advokatikomora.cz.