Počet stránek ve webu: 43.214

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.080.246

Dovolená s pečovatelkou a příspěvek pro doprovázejícího opatrovníka opatrovance

Odesláno: 
Otevřeno 617 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
chci se zeptat:
opatrovanec nesmí poskytnout žádnou formu financí druhé osobě, to vím, ale co když se jedná o pohybově handicapovanou osobu, která musí mít doprovod a navíc je velmi dobře finančně odškodněná? Je způsob, jak uhradit dovolenou pečovatelce, když je nutná? Já sice jako opatrovník samozřejmě jedu také, nicméně když už si to musím platit ze svého, nechce se mi celou dovolenou strávit s ním. Chci si také oddychnout. Opravdu nejsou žádné vyjímky v nakládání s financemi opatrovance, má- li na kontě několik milionů a nemůže být nikde bez doprovodu? děkuji za odpověď
 
Dobrý den,
vycházíme-li přímo ze zákona o sociálních službách (zák. č. 108/2006 Sb.), který definuje pečovatelskou službu jako terénní nebo ambulantní službu poskytovanou osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony.

Těmito službami jsou: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Požadování přítomnosti pečovatelky po dobu několika dní mimo obvyklé místo bydliště opatrovance se již s náplní pečovatelské služby přímo neshoduje.

Doporučila bych zvážit, zda v místě dovolené je možné zajistit podobné pečovatelské služby jinou osobou nebo jste-li zároveň jako opatrovník pověřena k spravování jmění opatrovance podejte návrh na soud o schválení úhrady nákladů ve výši .... za osobu starající se o opatrovance v termínu dovolené v místě. , kdy svůj návrh dostatečně odůvodněte (popř. konzultujte s opatrovnickou radou, byla-li zřízena). Sice pro tento úkon výslovně souhlas soudu vyžadován není, ale přejdete tím případným problémům při vyúčtování správy jmění.