Počet stránek ve webu: 43.234

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.085.198

Vypořádání majetku po rozvodu a dědictví - nároky bývalého manžela, manželky a potomka, potomků

Odesláno: 
Otevřeno 1635 x
3 odpovědi
 
Rozvedeni 2013-2017, majetek užíván společně, máme 1 dítě.
Jak by proběhlo rozdělení majetku v dědictví, dědickém řízení? Co by zdědil potomek a co já - bývalá manželka? Děkuji.
 
Dobrý den,

v případě, že majetek nebyl mezi bývalými manželi vypořádán do 3 let od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství, uplatní se tzv, fikce vypořádání společného jmění a to dle § 741 NOZ.
Nedojde-li do tří let od zúžení, zrušení nebo zániku společného jmění k vypořádání toho, co bylo dříve součástí společného jmění, ani dohodou, ani nebyl podán návrh na vypořádání rozhodnutím soudu, platí, že se manželé nebo bývalí manželé vypořádali tak, že
a) hmotné věci movité jsou ve vlastnictví toho z nich, který je pro potřebu svou, své rodiny nebo rodinné domácnosti výlučně jako vlastník užívá,
b) ostatní hmotné věci movité a věci nemovité jsou v podílovém spoluvlastnictví obou; jejich podíly jsou stejné,
c) ostatní majetková práva, pohledávky a dluhy náleží společně oběma; jejich podíly jsou stejné.

Ve Vašem případě pokud majetek užíváte společně nebo jde-li o nemovité věci, budete je mít v podílovém spoluvlastnictví. V případě, že by došlo k dědickému řízení po jednom z bývalých manželů, tak by předmětem dědictví z majetku náležejícího dříve do společného jmění manželů byla jen jedna polovina tohoto majetku, v případě věcí nemovitých nebo věcí které užíváte společně. V dědickém řízení by dědili dědicové ze zákona, nebyla-li zanechaná závěť, což jsou v první skupině děti zůstavitele. Bývalý manžel ze zákona dědit nemůže, dědí pouze, pamatoval-li by na něj zůstavitel v závěti.
 
Děkuji za odpověd´, potvrdilo se mi nakonec to co jsem si myslela, tak že to budu muset dále řešit. To bych přišla o všechno - vložený osobní majetek do manželství, přínos -osobní zhodnocení v průběhu manželství. To by mi nevadilo kdyby jediný syn se už ted´ke mě nechoval tak jak se chová (dostal chytračením ze společného celé vinařství, já jsem ze svého už před tím něco darovala) Protože se jistě pro mně ničeho nevzdá a já bych j eště okradla dvě moje děti, dle mne bude n ejschůdnější už teď jen jeho vydědění a trpět na polovině domu. Měla jsem zástupce u rozvodu ale řešení zůstalo na mých ústupcích, nic se nedořešilo, nenavrhlo nevysvětlilo. Chtělo to asi prokázat můj větší finanční i manuální podíl na domě, jako většinový vlastník bych si nemusela nechat líbit co musím v přítomnosti a snad i do budoucna. Po tom všem aby měl jistou polovinu po otci a ještě čtvrtinu po mě? Ještě jednou děkuji a omlouvám se že jsem vás seznámila s jedním osudem který vás ve vaší praxi už potkal nebo vás možná ještě čeká.
 
Dobrý den,
je mi líto, že ve Vašem případě neexistuje lepší řešení. Přeji hodně sil a držím Vám palce.