Počet stránek ve webu: 43.068

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.038.328

Vydržení obecního pozemku, žaloba - Benešovy dekrety

Odesláno: 
Otevřeno 2002 x
1 odpověď
 
Dobrý den. Můžu podat žalobu o vydržení pozemku?
Na zakladě Benešových dekretu č. 28 45 sb. Byly Mému dědovi
přiděleny pozemky, dům a hospodařské zviřata. Nadvoři před domem je veden jako lesni pozemek. Na něm se také nacházejí hospodařské budovy. Z tohoto pozemku je také jediný přistup
do domu. Tento lesní pozemek má hranici u zdi domu. A před 2. válkou byl současti domu.
Lesní pozemky se převáděly na obce na zakladě Benešových dekretu. V té době nikdo nepřihližel na obslužnost kolem domu atd.
Právě tento lesní pozemek vlastní obec.
Podal jsem navrch na odkoupení v srpnu r. 2016. Doposud se ktomu pisemně nikdo nevyjádřil. Děkuji za odpověď. Petr
 
Dobrý den,
předpokládám, že předmětný pozemek je ve vlastnictví obce již více než 10 let. V případě, že přes uvedený pozemek je jediný přístup k Vašim nemovitostem máte právo, aby Vám obec za náhradu povolila nezbytnou cestu přes její pozemek, pokud Vám v tom brání.

§ 1029
(1) Vlastník nemovité věci, na níž nelze řádně hospodařit či jinak ji řádně užívat proto, že není dostatečně spojena s veřejnou cestou, může žádat, aby mu soused za náhradu povolil nezbytnou cestu přes svůj pozemek.
(2) Nezbytnou cestu může soud povolit v rozsahu, který odpovídá potřebě vlastníka nemovité věci řádně ji užívat s náklady co nejmenšími, a to i jako služebnost. Zároveň musí být dbáno, aby soused byl zřízením nebo užíváním nezbytné cesty co nejméně obtěžován a jeho pozemek co nejméně zasažen. To musí být zvlášť zváženo, má-li se žadateli povolit zřízení nové cesty.

Máte-li zájem o koupi pozemku a jste zároveň občanem obce nebo vlastníkem nemovité věci nacházející se v obci, máte právo účastnit se jednání zastupitelstva obce a vyjadřovat svá stanoviska k projednávaným věcem na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem. Dále můžete podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty; orgány obce je vyřizují bezodkladně, nejdéle do 60 dnů; jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů.

Doporučuji podat novou žádost o koupi nemovité věci ve vlastnictví obce a žádat o projednání Vašeho návrhu a zároveň se zasedání zastupitelstva osobně účastnit.