Počet stránek ve webu: 43.068

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.038.340

Vydržené věcné břemeno chůze, jízdy - pozemek zahraničního majitele

Odesláno: 
Otevřeno 2902 x
1 odpověď
 
Jsem vlastníkem pozemku, na kterém chci stavět rodinný dům RD. Před tímto pozemkem vede nezpevněná cesta – ostatní komunikace, která je z větší části obecní, majitelem 40 m2 této cesty (přímo před mým pozemkem) je osoba žijící v Argentině, dále navazuje můj podíl cesty. Tím pádem nemám přístupovou cestu k mému pozemku a nemůžu na něm stavět. K cestě patří i pole, které má rodina obstarává cca 50 let, pole leží v ochranném pásmu rychlostní komunikace, tzn. že na něm nebude do budoucna možná výstavba. Opakovaně jsem kontaktoval majitele a snažil jsem se s ním domluvit na odkupu. Na prodeji jsme se na konec domluvili, cena byla obvyklá cenám pozemků v okolí (pole a cesta). Nakonec si prodej rozmyslel a požadoval za pozemek desetinásobek ceny. Své podmínky neustále mění. Na korespondenci odpovídá s několika měsíčními rozstupy.
Můj dotaz zní, zda je možné, když pozemky užívám a starám se o ně, abych měl nárok na vydržené věcné břemeno nebo něco podobného. Pokud bych jej měl, mohl bych bez problémů na mém pozemku stavět.
Popřípadě jak tuto situaci vyřešit v můj prospěch. Děkuji
 
Dobrý den,
vydržení věcného břemene je možné, pokud jste přes sousední pozemek nebo pozemky chodil a jezdil po dobu 10 let a nikdo Vám v tom nebránil. Z těchto důvodu lze namítat vydržení práva odpovídajícímu věcnému břemeni, konkr. služebnosti stezky a cesty.

Vzhledem k tomu, že uvádíte, že dotčený pozemek je ve skutečnosti cestou, je vhodné také zvážit, jestli daná cesta nemá charakter veřejné cesty, která se považuje za účelovou komunikaci.

Znaky účelové komunikace jsou:
- zřetelná (v terénu patrná) cesta určená k užití vozidly a chodci pro účel dopravy;
- spojující jednotlivé nemovitosti pro potřeby jejich vlastníků nebo spojující tyto nemovitosti s ostatními pozemními komunikacemi nebo sloužící k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků
- souhlas vlastníka s užívání cesty neomezeným okruhem osob (veřejností)
- tato cesta naplňuje nutnou komunikační potřebu.

Pokud jsou všechny tyto požadavky splněny, vzniká veřejně přístupná účelová komunikace. V případě nejasností spory o existenci pozemní komunikace (veřejné cesty) mezi jejími vlastníky a uživateli rozhoduje silniční správní úřad, kterým je každý obecní úřad.

Tedy ve Vašem případě nejste-li si jistý zda jde o veřejnou cestu, doporučuji se dotázat na obecním úřadě. V případě, že obecní úřad rozhodne, že se jedná o veřejnou cestu, nemůže Vám vlastník pozemku bránit k přístupu na Váš pozemek. V daném případě by vydržení věcného břemene jízdy a chůze na veřejné cestě nebylo možné.

V opačném případě, půjde-li o soukromou cestu, nezbude Vám, nedomluvíte-li se s vlastníkem pozemku a splňujete-li podmínky pro vydržení věcného břemene, obrátit se na soud.