Počet stránek ve webu: 43.234

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.082.298

Vážné provozní důvody - definice, vysvětlení, příklad (pro práci přesčas)

Odesláno: 
Otevřeno 6163 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
může mi zaměstnavatel nařídit 8 hod. týdně přesčas s odůvodněním že je moc práce?
V paragrafu 93 Zákoníku práce je psáno "jen z vážných provozních důvodů". Dá se toto považovat za vážný provozní důvod.
Pracuji v jednosměnném provozu. Podobná otázka tady už byla ale z té jsem se nedozvěděl prakticky nic. Mě zajímá těch 8 hodin -----hodně práce. Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,

dle ust. § 78 odst. 1 písm. i) zákoníku práce se prací přesčas rozumí práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn.

Práce přesčas musí být prací nařízenou ze strany zaměstnavatele, jde o 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce. Nad tento limit může zaměstnavatel požadovat práci přesčas pouze v případech, kdy se na tom zaměstnavatel se zaměstnancem dohodnou.

Za dobu práce přesčas náleží zaměstnanci mzda, která mu vznikla za tuto odpracovanou dobu + příplatek nejméně ve výši 25% průměrného výdělku. Místo tohoto příplatku může být zaměstnanci poskytnuto na základě dohody náhradní volno.

Vyplacen by měl být příspěvek spolu s výplatou za měsíc, ve kterém práce přesčas vznikla.

Co je závažný provozní důvod, pro který může zaměstnavatel nařídit práci přesčas, zákoník práce už nerozvádí. Z komentářů lze dohledat, že vážným provozním důvodem může být změna předmětu činnosti nebo výrobního programu, sezónní nebo kampaňové práce, okamžitá potřeba zvýšení počtu pracovních sil apod. Nelze však za vážný provozní důvod považovat záměr zaměstnavatele nepříjmout další pracovníky a přetěžovat stávající v dlouhodobějším měřítku. Vždy se však zkoumá vážný provozní důvod individuálně u daného zaměstnavatele.

V případě, že shledáváte, že ve Vašem případě se nejedná ze strany zaměstnavatele o vážný provozní důvod, můžete zaměstnavatele na jeho postup v rozporu se zákonem upozornit, nebo se obrátit s podnětem na inspektorát práce, který by provedl šetření a shledal-li by porušení zákona na straně Vašeho zaměstnavatele, mohl by uložit sankci. Odkaz naleznete zde: http://www.suip.cz/