Počet stránek ve webu: 43.214

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.080.249

Dědictví v případě smrti jediného potomka (syna, dcery) - jak upravit kdo bude dědit?

Odesláno: 
Otevřeno 1579 x
3 odpovědi
 
Dobrý den.
Jsem rozvedený, mám jediného syna, vše zdědí on. Přesto, mohu napsat do rukou psané závěti podmínku, že zemře-li bez svých vlastních potomků, zdědí majetek třeba nadace nebo třetí osoba? Děkuji.
 
Dobrý den,
pokud chcete sepsat závěť, lze například uvést, že povoláváte za svého dědice svého syna a v případě, že z jakéhokoli důvodu nebude dědit Váš syn ani jeho děti povoláváte náhradníka a odkazujete svůj majetek nadaci nebo třetí osobě, kterou v závěti je nutné identifikovat.

Vše o dědění - vizte zde:
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/component/content/article/86/2388-dedeni-zavet-vydedeni.html

Změny o dědění dle nové úpravy (nový občanský zákoník 2014) jsou uvedeny zde:
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/novy-obcansky-zakonik-2014/dedictvi/16739-dedeni-vydedeni-zavet-a-novy-obcansky-zakonik-2014.html

Vzory naleznete zde:
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/vzory-zdarma/vzory-zdarma.html

 
Dobrý den. Můj majetek zdědí jediný syn, to je jasné. Ale, je mu 40 let, střídá holky, děti nemá. Dá se nějak ošetřit ještě za mého života, aby po mé smrti a též po jeho smrti a to tak že bez potomců, majetek zpětně zdědil někdo jiný, třeba třetí osoba? Děkuji
 
Dobrý den,

v novém občanském zákoníku je vedle závěti jako pořízení pro případ smrti upravena ještě dědická smlouva a dovětek. Dovětkem může zůstavitel dle § 1498 NOZ nařídit odkaz, stanovit odkazovníku nebo dědici podmínku, nebo doložit čas anebo uložit odkazovníku nebo dědici příkaz.
Tedy můžete sepsat závěť, kde uvedete, za jakých podmínek bude Váš syn dědit. Stanovení podmínek však není neomezené, podmínky zůstavitele nesmí zjevně odporovat veřejnému pořádku, nesmí být nesrozumitelné a nesmí ukládat dědici, aby uzavřel či neuzavřel manželství, popřípadě aby v manželství setrval nebo aby manželství zrušil. Také nesmí nutit dědice, aby vstoupil do nějaké politické strany nebo hnutí či z nich vystoupil.

Co se týče osudu Vašeho majetku, tak lze prostřednictvím svěřeneckého nástupnictví nařídit, aby po smrti Vaše dědice nastoupila jiná osoba jako další (následný dědic). Takto můžete však rozhodovat pouze o majetku, který na dědice Vašeho syna přejde v rámci dědictví, tedy jen o tom, co mu prostřednictvím dědictví zanecháte. Bude-li se jednat o nemovitou věc, bude svěřenecké nástupnictví zapsáno i v katastru nemovitostí.
Tímto institutem můžete do jisté míry zajistit, aby se nějaký rodinný majetek dědil „z generace na generaci“.

Jak už jsem uvedla s ohledem na skutečnost, že se jedná o složitou právní úpravu, která má řadu omezení, doporučuji konzultaci s notářem nebo s někým z řad advokátů, jejichž seznam naleznete na http://www.advokatikomora.cz.