Počet stránek ve webu: 43.214

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.080.039

Co je to jistota a kvitance v nájemní smlouvě - definice, vysvětlení

Odesláno: 
Otevřeno 2726 x
3 odpovědi
 
Dobrý den.
Prosím o vysvětlení co znamená v nájemní smlouvě že byla složena jistota, a v dalším odstavci se píše v záplavě paragrafů o kvitanci. A musí mi pronajímatel vrátit kauci-tedy tu jistotu jak tam píši, v den vystěhování, nebo kolik na to má dní. Zde paragrafy 545, 564, 1740, 1949, 1950, 1952, 1995 nového občanského zákoníku.
Všechny uvedené v té smlouvě.
Děkuji.
 
Dobrý den,

předpokládám, že se nejedná o nájem bytu nebo domu, kde je právní úprava jistoty upravena přímo v ust. § 2254 NOZ. V nájemní smlouvě si může pronajímatel ujednat, že požaduje po nájemci peněžitou jistotu. Tuto jistotu není-li ujednáno jinak je povinen při skončení nájmu vrátit, ale může si na ni započíst to, co mu nájemce z nájmu dluží. To platí i u obecného nájmu (nájmu jiných nemovitých nebo movitých věcí než je byt nebo dům). U nájmu bytu nebo domu jsou pravidla pro sjednání peněžité jistoty stanovena přímo již zmíněném ust. § 2254 NOZ. Kvitance je potvrzení o splnění dluhu. Tedy může být vydána jako potvrzení o uhrazení jistoty (kauce). Vámi uvedené paragrafy se týkají obecných ustanovení občanského zákoníku, zejména všeobecných ustanovení o závazcích, na které je možné ve smlouvě odkázat, pokud si strany nesjednaní právní úpravu odlišně, v případech kdy je to možné, aplikovaly by se tato ustanovení i bez zmínky ve smlouvě.
 
Dobrý den. Dékuji, ano jedná se o pronájem bytu. Není právě nikde ve smlouvě uvedeno že jistota je vratná. Chceme z bytu odejít za prací do zahraničí, a jistotu budem potřebovat k jinému účelu. Když mám tuto jistotu v hodnotě dvou nájmů, můžu si tím zaplatit třeba běžný nájem, aniž by mi majitel dělal potíže a chtěl mi vypovědět smlouvu za neplnění? Děkuji za odpověď Golda
 
Dojde-li k ukončení nájemní smlouvy je vám pronajímatel povinen složenou jistotu vždy vrátit. Jedná-li se o nájem bytu, najdete právní úpravu jistoty v ust. § 2254 NOZ, kde je řečeno, že pronajímatel při skončení nájmu vrátí nájemci jistotu. Může si přitom započíst, co mu nájemce případně z nájmu dluží. Zpravidla se jistota dá použít na úhradu posledních ve vašem případě dvou nájmů. Tedy se můžete domluvit s pronajímatelem, na ukončení nájemní smlouvy a na tom, že na úhradu posledních dvou nájmů použije složenou jistotu. Nájemní smlouvu pro neuhrazení nájemného lze vypovědět ze strany pronajímatele až poté, co dojde k neuhrazení nájemného a nákladů na služby za dobu alespoň tří měsíců.