Počet stránek ve webu: 43.318

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Přítel byl zadržen policisty 3.12.2018 v automobilu. Řídil pod vlivem alkoholu. Bylo mu naměřeno 1,60 promile alkoholu v krvi. Byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání tří měsíců podmíněně a ke zkušební době v trvání dvanácti měsíců. Dále k zákazu činnosti řízení všech motorových vozidel v trvání osmnácti měsíců.

Má tedy možnost požádat po uplynutí devíti měsíců trestu o vrácení řidičáku? Jak postupovat vzhledem k formě žádosti. Co je třeba přiložit za kopie dokladů atd. Je nějaká rada na úspěšnou formu žádosti? Nedostal žádnou pokutu. Kde podat žádost o zrušení trestu? Do jakého data? Děkuji za odpověď Karolína.

 

ODPOVĚĎ:
Po výkonu poloviny trestu zákazu činnosti může soud podmíněně upustit od výkonu jeho zbytku, jestliže odsouzený v době výkonu trestu způsobem svého života prokázal, že dalšího výkonu tohoto trestu není třeba, anebo jestliže soud přijme záruku za dovršení nápravy odsouzeného.
Ve Vašem případě tak po uplynutí 9 měsíců můžete podat žádost soudu (písemnou). V žádosti je třeba uvést, kdo ji podává, v jaké věci (sp. zn.), o co žádá a o co svou žádost opírá, datum, podpis. Na vyhovění žádosti není právní nárok, tzn. že záleží na soudu, zda upustí od zbytku trestu či nikoliv.
Žádost o podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti se podává u toho soudu, který trest zákazu činnosti uložil. K žádosti můžete přiložit listiny (zákon nestanovuje jaké), např. o potvrzení zaměstnavatele o tom, že žadatel potřebuje řidičský průkaz k výkonu povolání, lékařské potvrzení o tom, že nemohoucího člena rodiny žadatele je třeba často vozit k lékaři apod.  

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.