Počet stránek ve webu: 39.858

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

08/2015 rvačka 4 osoby včetně mě. Já a můj kamarád. Já se pral s jedním a kamarád s druhým. Bránili jsme se. 8 náhodných svědků, kteří ale vše viděli až ke konci incidentu. Jsme obviněni z ublížení na zdraví. Já už mám podmínku z podvodu a vyhrožování. Tzv. souhrnný trest odnětí svobody v trvání 24 měsíců na zkušební dobu v trvání 30 měsíců.

Jaký trest mě čeká za tento čin? Má tento trestný čin vliv na podmínku? Děkuji, Libor

ODPOVĚĎ:
V případě trestného činu ublížení na zdraví je základní sazba 6 měsíců až 3 léta. Nicméně u Vás se do výše a druhu trestu promítne to, že jste podmíněně odsouzený za jiné trestné činy, jak uvádíte ve svém dotazu.
Pokud totiž v uložené zkušební době (30 měsíců) nevedete řádný život, soud dle ust. § 83 odst. 1 trestního zákoníku rozhodne o tom, že se uložený trest (který je podmínkou odložený) vykoná.
Toto ovšem neznamená, že bude uložená podmínka automaticky přeměněna na nepodmíněný výkon trestu odnětí svobody.
Dle ust. § 83 odst. 1 trestního zákoníku může výjimečně soud vzhledem k okolnostem případu a osobě odsouzeného ponechat podmíněné odsouzení v platnosti, i když odsouzený zavdal příčinu k nařízení výkonu trestu, a současně
a) stanovit nad odsouzeným dohled,
b) přiměřeně prodloužit zkušební dobu, ne však o více než dvě léta, přičemž nesmí překročit horní hranici zkušební doby stanovené v § 82 odst. 1, nebo
c) stanovit dosud neuložená přiměřená omezení a přiměřené povinnosti uvedené v § 48 odst. 4 směřující k tomu, aby vedl řádný život.
Tedy ve Vašem případě soud může nařídit výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody, nebo rozhodnout případně o ponechání „podmínky“ za současného uložení dalších povinností dle výše uvedeného ustanovení. Při posuzování soud vychází i z dalších skutečností – zda či kolikrát byl pachatel dosud trestán, jaké tresty mu byly popř. uloženy, zda trestným činem spáchal škodu, event. jak vysokou, jaký je jeho postoj ke spáchanému trestnému činu apod.