Počet stránek ve webu: 42.688

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (2 hlasů)
Je u nás legální kreslené dětské porno (tzv. lolicon)? Podle jaké právní úpravy? Děkuji, Ivan

ODPOVĚĎ :
Jednoznačná odpověď na Vaší otázku se odvíjí od způsobu nakládání s animovanou dětskou pornografií – některé činnosti jsou právně nezávadné, jiné představují trestný čin dle § 192 trestního zákoníku. Dle tohoto ustanovení se trestného činu výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií dopustí ten, kdo:
- přechovává fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné pornografické dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě;
- vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, činí veřejně přístupným, zprostředkuje, uvede do oběhu, prodá nebo jinak jinému opatří fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné pornografické dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě;
- kořistí z takového pornografického díla,
přičemž trestní zákoník postihuje přísněji samozřejmě toho, kdo se výše uvedených skutků dopustí například jako člen organizované skupiny apod.
Značnou diskusi vyvolal v odborných kruzích termín „přechovává“, neboť za přechovávání lze považovat jakýkoli způsob držení dětské pornografie (tedy bez ohledu na délku tohoto držení). Trestán tak může být ten, kdo si dětskou pornografii zejména ukládá do svého počítače či jí přechovává ve své e-mailové schránce (myšleno samozřejmě v kontextu počítačové, resp. elektronické dětské pornografie). Za přechovávání však nelze považovat přechodné automatické ukládání webových stránek do vyrovnávací paměti počítače nebo vytváření tzv. cookies.
Z výše uvedeného tak vyplývá, že prosté prohlížení či vyhledávání dětské pornografie trestné není.
Podobně sporným problémem zůstává otázka, zda lze do kategorie dětské pornografie zařadit i animovanou, resp. kreslenou dětskou pornografii. Dle mého názoru to možné je, neboť trestní zákoník označuje za pornografické takové dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě. Není tedy rozhodné, zda je vyobrazené dítě skutečné či pouze animované, neboť cílem právní úpravy je v této souvislosti postih patologických projevů lidské sexuality bez ohledu na objekt, na který je zaměřena.
Svou odpověď mohu proto shrnout následovně:
a) výroba, šíření či jakékoli jiné nakládání s animovanou dětskou pornografií je trestné,
b) přechovávání animované dětské pornografie je trestné,
c) pouhé prohlížení či vyhledávání animované dětské pornografie trestné není.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.