Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dle povolení jsem oplotila pozemek. Ale ne celý - příjezdovou cestu jsem z hlavní - obecní silnice nechala volnou, protože za ní mám ještě Trojúhelníkového tvaru další pozemek. Mou příjezdovou cestu využívají hosté a zásobování hospody. Z hlavní silnice vjedou na mou příjezdovou cestu k mé nemovitosti cca 10 metrů a poté dalších 20 metrů jedou na své příjezdové cestě, která je napojena na mou.

Ničí nám cestu, která je zpevněná jen štěrkem…, a proto jsme na sloupek napsali soukromý pozemek - zákaz vstupu i vjezdu. Někteří hosté to respektovali a do hospody začali chodit z hlavní cesty, jiní tvrdí, že tak to roky používali a vždycky to tak bylo a chodí i jezdí dál. Nepříjemná situace nastala, když cizinec, který bydlí a žije s majitelkou hospody (nic mu tam nepatří - je tam cca 2 roky) začal na mě i mou rodinu křičet a slovně napadat, že až ta cedule zmizí jinak nás zabije. Vyhrožoval 3 dny, poté ceduli strhal. A po třetí - když jsme umístili novou - ji zamazal černou barvou. Máme kamerový záznam. Jelikož se toho cizince bojím, řve na nás rusky, zavolala jsem Policii ČR. Přijela hlídka městských policistů, napsali záznam jako naschvál a problém předají na městský úřad na přestupky. Čekáme na pozvání na MěÚ. Čekací doba je asi 3-4 týdny. Cizinec mi vyhrožuje, že mně i rodinu zlikviduje a zabije. Mám velký strach. Jak se mohu bránit? Mám nějakou možnost obrany před vyhrožujícím cizincem? Myslíte, že to úřad nějak vyřeší k mému prospěchu - jako majitelky pozemku nebo nemám šanci, když je to tam takový zvyk, že všichni tam vždy chodili - tak proč to měnit? Mám nějaké právo na svůj majetek jako občanka ČR? Děkuji, Simona

ODPOVĚĎ:
V případě, že daná příjezdová cesta nekončí u Vaší nemovitosti, ale je současně příjezdovou cestou k hospodě, a přitom se jedná o jedinou příjezdovou cestu k hospodě, musíte umožnit projíždění aut po takové cestě. Pokud to není jediná příjezdová cesta k hospodě a je zde možnost obslužnosti (zejména zásobování) i z jiných příjezdových cest, máte právo žádat, aby tato Vaše cesta nebyla využívána.
V případě používání cesty jinými osobami, kdy toto používání cesty cestu značně zatěžuje, máte právo žádat od daných osob, aby se spolupodíleli na „udržovacích nákladech“ na cestu.
Služebnost k cestě by mohla být vydržena pouze konkrétními osobami, což ve Vašem případě pravděpodobně splněno nebude (zde záleží na faktickém využívání cesty). Nicméně je zde možnost, že tato příjezdová cesta bude spadat do tzv. „obecného užívání“, které lze charakterizovat jako užívání materiálních statků (např. právě pozemku, cesty) v souladu s jejich účelem (tedy cestu pro příchod/příjezd) neomezeným okruhem osob (kýmkoliv). Opět i zde záleží na konkrétních okolnostech – rozsahu užívání cesty osobami, době, po kterou je takto cesta takto využívána (bez nějakých omezení ze strany vlastníka) apod. Zde Vám doporučuji, jelikož je třeba zhodnotit konkrétní okolnosti, obrátit se na advokáta (kontakt zde: www.advokatikomora.cz), který je schopen posoudit, zda Vaše cesta spadá do obecného užívání či nikoliv.
V okamžiku, kdy by Vaše cesta spadala do obecného užívání, jste povinna toto užívání umožnit – tedy např. nemůžete na cestu umisťovat pevné překážky, které by znemožňovaly užívání cesty apod., jinak Vám hrozí pokuta za správní delikt.