Počet stránek ve webu: 43.319

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Můj dotaz se týká územního rozhodnutí. Obecní úřad nám (2 sestry)   nedovolil rozdělit parcely o velikosti 884, 707m2. Sousedovi ano (3 parcely 700 m2). Trváme na velikosti našich parcel. V ÚP obce je požadováno 800m2, výjimečně 600m2. Architektka a ostatní majitelé na nás naléhají, abychom náš pozemek nedělily a nebrzdily je v dalším postupu v řešení cest k územnímu rozhodnutí.

Dle nich, když nerozparcelujeme náš pozemek, OÚ nebude potom účastník územního řízení.   Vše už nás unavuje, nejsme nemladší (více jak 70 let) a řešení je v nedohlednu. Je tento postup možný a můžeme náš pozemek rozparcelovat bez OÚ po územním rozhodnutím? Děkuji a s pozdravem Marina.

 

ODPOVĚĎ:
Ze znění dotazu mi není zřejmé, z jakého důvodu odmítá stavební úřad vydat územní rozhodnutí o dělení pozemku. Je jediným důvodem výsledná velikost nově vzniklých pozemků, která nekoresponduje s územním plánem? V této souvislosti Vám v první řadě doporučuji nahlédnout do aktuálně platného územního plánu obce a ověřit zde, jak velké mohou být pozemky vznikající rozdělením jiného pozemku - je zde zakotveno určité rozmezí minimální a maximální rozlohy takových pozemků?
Pakliže Váš pozemek nyní nerozdělíte, budete tak moci učinit v budoucnu. I v takovém případě však bude nutné získat od stavebního úřadu územní rozhodnutí (přičemž rozdělení pozemku na dva nové bude muset korespondovat s územním plánem).
Co se týče účastenství obce v územním řízení (které bude zahájeno na základě Vaší žádosti o dělení pozemku), měla by být obec účastníkem tohoto územního řízení vždy. Dle § 85/1 písm. b) stavebního zákona je totiž účastníkem územního řízení:
"obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn"
____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.