Počet stránek ve webu: 39.266

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Řadový rodinný dům, jehož součástí jsou dva svody na dešťovou vodu napojené na kanály. Jeden kanál je dlouhodobě nefunkční. Proto byl svod vyveden nad úroveň chodníku. Po rekonstrukci chodníku přišel dopis z městského úřadu, že je vyvedení svodu proti vyhlášce a máme vše dát do původního stavu, což se stalo.

Při posledním jednání nám bylo řečeno, abychom na vlastní náklady napojili svod do domovní přípojky kanalizace městem doporučenou firmou, protože kanál je podle úřadu tzv. zrušený.
Kdo je povinen uhradit tyto náklady? A je vůbec zákonem dovolené svést dešťovou vodu do hloubkové kanalizace?   Děkuji, Laura

 

ODPOVĚĎ:
Pokud byla provedena v minulosti kolaudace tohoto řadového rodinného domu, pak by se svody měly opravit tak, jak tomu bylo v původním schvalovacím plánu při realizaci stavby. Zejména, pokud jde o řadový dům, jak píšete. Bez obeznámení se zmíněnou vyhláškou a zejména celé místní situace umístění svodu, není možné adekvátně tuto věc posoudit. K tomu by bylo nejvhodnější se obrátit jak na znalce v oboru, tak i na advokáta, který se se situací může obeznámit na místě a podniknout patřičné kroky.

Obecně lze pouze říci, že náklady na svod, který slouží Vám, tj. není to svod domu ve vlastnictví města, nesete Vy, jakožto vlastník. To, kdo napojení svodu provede je tudíž na Vašem rozhodnutí, nikoliv města. Můžete si tak např. vybrat firmu, která je levnější, než ta, kterou Vám město doporučuje. K tomu Vás město nutit nesmí. Zda je zákonem povolené svést dešťovou vodu do hloubkové kanalizace, musí posoudit oprávněný správní orgán/úřad, tj. jak stavební úřad, tak i příslušný vodoprávní úřad.