Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám dotaz ohledně územního plánu v Hradci Králové. V současné chvíli je v jednání návrh nového územního plánu města, který už se zpracovává 15-20 let. Do roku 2020 končila platnost platného územního plánu města, takže v domění, že územní plán ÚP už by mohl být co nevidět vyřešen, jsme zakoupili pozemek.

Pozemek v platném územním plánu ÚP není určený pro stavbu domu (je vedený jako plocha zeleně), ale v novém návrhu územního plánu ÚP je určený k zástavbě pro rodinný dům (plochy pro bydlení). S novelou stavebního zákona od roku 2018 se i prodloužila platnost platného ÚP o dva roky. Chtěli jsme zahájit stavbu v roce 2020, kdy měl být již schválen nový návrh ÚP, ale to se možná ani nestane. Je možné požádat odbor (nebo-li teď už úřad) pro územní plánování a rozvoje o nějakou výjimku, že bychom mohli po roce 2020 stavět na ploše určené pro bydlení v návrhu ÚP? Navržená plocha pro bydlení zůstane, jen je ve hvězdách, kdy se nový návrh ÚP schválí a vzejde v platnost. Ptala jsem se na tuto věc stavebního úřadu i úřadu ÚP v dotčeném městě, ale nebyli mi schopni odpovědět. Děkuji, s pozdravem Mariana.

ODPOVĚĎ:
Není-li Vámi vlastněný pozemek v aktuálně platném územním plánu určen k zástavbě, nezbývá Vám, než požádat o změnu aktuálně platného územního plánu (tedy změnu v tom smyslu, že Vámi vlastněný pozemek bude určen k výstavbě).
Pořizování změn územního plánu je upraveno v § 44 - § 46 stavebního zákona. K této problematice stručně zde:
https://www.uur.cz/1000-otazek/?action=heslo& id=185& IDtema=22
(a to v odpovědi na dotaz č. 02)
a podrobněji zde:
http://www.aurumroom.cz/zmena-uzemniho-planu-na-navrh-obcana-obce-nebo-vlastnika-nemovitosti
V současné chvíli Vám proto doporučuji kontaktovat příslušné pracoviště Magistrátu města Hradec Králové a konzultovat zde podmínky pro podání návrhu na změnu aktuálního územního plánu, resp. žádosti o změnu aktuálně platného územního plánu (předpokládám, že pro tyto účely bude příslušné pracoviště disponovat i potřebným formulářem). Vzhledem k tomu, že změna územního plánu, kterou budete navrhovat, bude velmi jednoduchá, mohl by být Váš návrh projednán rychle a bez vzniku větších nákladů. Je nicméně nutné si uvědomit, že právní nárok na změnu územního plánu nemáte, tzn. že vše bude záviset na posouzení městem (jako pořizovatelem územního plánu).

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Žádost na odbor pro územní plánování a rozvoje o výjimku o výjimku a možnost stavby na nestavebním pozemku
  • Jak a koho požádat o stavění na nestavebním pozemku dle územního plánu