Počet stránek ve webu: 43.166

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2016 jsem prodal byt v panelovém domě. Přestěhoval jsem se, ale trvalé bydliště jsem měl stále v tomto domě. 2019 jsem se přihlásil trvalým bydlištěm v novém bytě v jiném městě. MěÚ po mě požaduje doplatek za svoz odpadků od roku 2016 do roku 2019. Jsem povinen ho zaplatit, i když jsem reálně v domě nebydlel?

ODPOVĚĎ:
Poplatek jste povinen hradit, není totiž rozhodné, zda odpad vyprodukujete (resp. nelze očekávat, že obec bude toto zjišťovat), a to ať už z toho důvodu, že zde nebydlíte či z jiných důvodů.
Zákon totiž stanovuje:
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí  fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt.
Pro povinnost hradit poplatek tak není rozhodné, zda skutečně v obci bydlíte, postačí, že v ní máte hlášen trvalý pobyt.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.