Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Prosím o stanovisko, zda výrok „jste všichni jedna pakáž“, použitý v rozhovoru s konkrétním člověkem lze považovat za urážku blíže neurčené skupiny osob a je možné tento výrok řešit jako přestupek. Ve slovníku cizích slov jsem se dověděl, že se toto slovo překládá jako banda, sebranka nebo holota, tedy skupina lidí, kteří se svým chováním nějak liší od majority. Děkuji, Václav

ODPOVĚĎ:
Může se jednat o přestupek a zároveň nemusí.
Dovolím si odkázat na rozhodovací praxi soudů:
Nejvyšší správní soud v rozhodnutí sp. zn. 2 As 35/2010: „…přestupku formou hanlivého výroku se dopouští pouze ten, kdo si může být vědom, že jeho výrok v dané situaci, v dané skupině obyvatel, tedy v celkovém společenském kontextu, může být hanlivý“. (rozhodnutí se vztahuje k výroku dne 26. 1. 2009 na Městském úřadě Prostějov, odboru sociálních věcí; při úředním jednání byli slovně napadeni dávkoví specialisté označením za rasisty, a urážkou slovy, "že mají právo jen držet hubu a poslouchat, protože on může říkat, co chce“, a že jsou ve
spiknutí se starostou a tajemníkem a podílejí se na „vytlačení“ romského etnika.).
Pokud by byl výrok učiněn v mezích čl. 17 LPS, ačkoliv by byl objektivně ironický či sarkastický a konkrétní osoba by se jím mohla cítit uražena či vydána v posměch, nemůže naplnit znaky skutkové podstaty přestupku podle § 49 odst. 1 písm. a) Přestupkového zákona, protože vtip, ironie a sarkasmus patří ke svobodě projevu (srov. KS v Hradci Králové sp. zn. 52 Ca 53/2008 posuzoval výrok "vítejte ve Zlosákově" hanící starostku Pardubic).
Takže můžete se obrátit na správní orgán s oznámením, ovšem zda jednání bude shledáno jednáním přestupkovým záleží na posouzení konkrétních okolností projevu.
Ze znění dotazu se osobně nedomnívám, že takové označení, jež výše uvádíte, bez dalších okolností, jež neuvádíte, naplní znaky přestupkového jednání.