Počet stránek ve webu: 40.616

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Koupili jsme si byt do osobního vlastnictví v uzavřeném (oploceném areálu) s pozemkem kde vlastník je developer, my máme pozemky jen pod domy. Developer při koupi bytu sliboval ostrahu a údržbu pozemku a vše co se kolem toho týče. To fungovalo asi 5 let bez problému.

Teď ukončil ostrahu vypnul veřejné osvětlení a přestal pečovat o pozemky a nastal problém z veřejných osvětlení a údržbou pozemků. Areál je sice oplocen, ale vstup do něj má každý, není uzavřený bránou. Na městském úřadě, kde jsme podali stížnost ohledně veřejného osvětlení nám bylo sděleno, že vyzvali developera, aby předal městu požadovanou dokumentaci, a veřejné osvětlení převezme, ale od té doby uplynuly 4 měsíce a nic se nezměnilo. Požádali jsme firmu ČEZ o zapojení veřejného osvětlení na naše náklady a provoz. Odpověď od ČEZ: provozovat veřejné osvětlení může pouze město nebo obec. Další problém je údržba pozemku, kde město odmítá o pozemky se starat z důvodu, že nejsou jejich. Můžete nám prosím poradit na koho se máme obrátit s naší situací. Děkuji, David

ODPOVĚĎ:
Obecně platí, že nejsou-li původně dané sliby developera nikde písemně zachyceny (zejména v kupní či jiné smlouvě), je vymáhání těchto závazků prakticky nemožné.

Co se týče veřejného osvětlení, je v první řadě nezbytné připomenout, že provozování veřejného osvětlení není povinností obce, tzn. že žádný platný právní předpis obcím neukládá povinnost zavést a provozovat na jejich území veřejné osvětlení (provoz veřejného osvětlení naopak spadá do výkonu samostatné působnosti obce dle § 35 zákona o obcích).

Pro urychlení znovuzprovoznění veřejného osvětlení Vám proto lze pouze doporučit obrátit se na obec prostřednictvím hromadné písemné žádosti (může mít samozřejmě i formu petice), přičemž své požadavky můžete obci předkládat k projednání také využitím práva občana obce dle § 16/2 písm. f) a g) zákona o obcích, tzn.:

- požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou obce nebo zastupitelstvem obce; je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, musí být projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů,

- podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty; orgány obce je vyřizují bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů.

S městem lze souhlasit v tvrzení, že není možné, aby město udržovalo zeleň, která se nenachází na jeho pozemcích; tímto způsobem by město nepřípustně zasahovalo do vlastnického práva developera. Dojde-li k zanedbání zeleně na předmětném pozemku tak, že bude narušen vzhled obce, není vyloučeno, aby obec uložila vlastníkovi tohoto pozemku pokutu do výše 100.000,- Kč (§ 58/2 zákona o obcích).