Počet stránek ve webu: 39.929

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěla bych vědět, jak sepsat žádost o zvýšení alimentů. Co musí obsahovat? Děkuji, Gabriela

 

ODPOVĚĎ:
Vzor návrhu na zvýšení výživného najdete k dispozici zde nebo Vám s jeho sepsáním může pomoci právník, nejlépe se specializací na rodinné právo. Z návrhu musí být patrné, kterému soudu je určen, kdo návrh podává, které věci se návrh týká a co sleduje, návrh musí být podepsán a datován. Návrh musí obsahovat označení účastníků řízení (Vy, Váš manžel nebo partner – otec dítěte/dětí a Vaše dítě/děti) jménem, příjmením, datem narození a bydlištěm, vylíčení rozhodných skutečností, označení důkazů (mohou být listinné – např. rodný list dítěte, ale může jít také o výslech účastníků) a musí z něj být jasné, čeho se navrhovatel domáhá. Kromě těchto obecných náležitostí by měl návrh obsahovat údaje o manželství nebo partnerství, o osobních, rodinných a majetkových poměrech rodičů. V návrhu tedy uveďte výši Vašich příjmů i měsíčních výdajů, ale i výši příjmů otce dítěte/dětí nebo alespoň informaci, zda a kde je zaměstnán. Zároveň je zapotřebí uvést částku výživného, kterou od otce dítěte/dětí požadujete.
V případě, že se jedná o výživné pro děti, je zapotřebí návrh podat k okresnímu soudu v místě bydliště Vašich dětí, pokud se jedná o výživné pro neprovdanou matku nebo rozvedenou manželku, pak k okresnímu soud v místě bydliště partnera/bývalého manžela.

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Jaké náležitosti musí mít návrh na zvýšení výživného, alimentů podle NOZ?