Počet stránek ve webu: 43.166

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)
Stránka uvádí, jaká práva a povinnosti mají advokáti vůči svým klientům.

Práva a povinnosti advokátů

POVINNOSTI

  • Advokát je povinen chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta a řídit se jeho pokyny. Pokyny klienta však není vázán, jsou-li v rozporu s právním nebo stavovským předpisem; o tom je advokát povinen klienta přiměřeně poučit.
  • Při výkonu advokacie je advokát povinen jednat čestně a svědomitě; je povinen využívat důsledně všechny zákonné prostředky a v jejich rámci uplatnit v zájmu klienta vše, co podle svého přesvědčení pokládá za prospěšné.
  • Advokát je oprávněn poskytnutí právních služeb odmítnout, pokud nebyl podle zvláštních zákonů ustanoven nebo Českou advokátní komorou k poskytnutí právních služeb určen.
  • Pokud žadatel žádá, aby mu byly právní služby určeným advokátem poskytnuty bezplatně nebo za sníženou odměnu, je povinen současně s podáním návrhu na určení advokáta Českou advokátní komorou prokázat, že jeho příjmové a majetkové poměry takové poskytnutí právních služeb odůvodňují.
  • Advokát je oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytování právních služeb, nesložil-li klient přiměřenou zálohu na odměnu za poskytnutí právních služeb, ačkoliv bylo to advokátem požádán.
  • Advokát je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb.

PRÁVA

  • Advokacie se vykonává zpravidla za odměnu; od klienta lze žádat přiměřenou zálohu.
  • Byl-li advokát ustanoven, hradí jeho odměnu stát.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.