Počet stránek ve webu: 40.192

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zákoník práce obsahuje v §16 odstavci 2 zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích, přičemž okazuje u vymezení pojmů obtěžování, přímé a nepřímé diskriminace a dalších použitých pojmů na zvláštní, tzv. antidiskriminační zákon. Tím je zákon č. 186/2009 Sb., o rovném zacházení a právncíh prostředcích ochrany proti diskriminaci.


Přímá diskriminace

Za přímou diskriminaci označuje uvedený zákon jednání nebo opomenutí, kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě než s jinou osobou ve srovnatelné situaci a to z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světolvého názoru. 

Nepřímá diskriminace

Zákon definuje i nepřímou diskrimiaci, obtěžování a sexuální obtěžování a zná i návod a pokyn k diskrimiaci. Ohcranu podle citovaného zákona poskytuje soud, a to formou žaloby na upuštění od diskriminace, na odstranění následků či žalobu pro poskytnutí přiměřeného zadostiučení, které může mít i peněžitou podobu.