Počet stránek ve webu: 42.677

1 1 1 1 1 Hodnocení 3.00 (2 hlasů)

Mediátor - ne, pod tímto názvem se neskrývá upoutávka na nový filmový trhák. Zato se dozvíte o mediaci - oboru, který vám může pomoci v mnoha svízelných situacích.

MEDIACE JE CESTA, na níž můžete úspěšně, rychle, s minimálními náklady a bez asistence soudů vyřešit řadu problémů, které život přináší. Mediace se uplatní ve všech sporných oblastech života, kdy strany mají zájem spor vyřešit, a umí narovnat vzájemné vztahy tak, aby ke konfliktům nedocházelo. Mediace nemá poražené, má jen vítěze, neboť její výsledek musí vždy vyhovovat oběma stranám. Více na webu www.rychla-mediace.cz.

Využít lze mediaci prakticky kdykoli, pomůže s jakýmkoli sporem, který vás v běžném životě může potkat. Jedinou podmínkou pochopitelně je, aby obě strany sporu souhlasily. Jaké oblasti a spory jsou jako dělané pro řešení s pomocí nestranného prostředníka?

rodinné: v průběhu, při rozpadu i po rozpadu manželství - odloučení, rozvod, správa společného majetku, porozvodové vypořádání majetku, výchova, styk, péče, výživné a potřeby dětí, mezigenerační vztahy, příbuzenské spory (vztahové, majetkové)

  • sousedské: osoby spolužijící v domě, společenství vlastníků, známých, kamarádů, nájemců a pronajímatelů, vypořádání podílového spoluvlastnictví, náhrada škody
  • spotřebitelské: reklamace zboží a služeb (vady výrobků, škody na věcech, tzv. ztráta radosti z dovolené)
  • pracovní: konflikty mezi jednotlivými kolegy i odděleními, mezi nadřízeným a podřízeným, mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, spory týkající se poměrů na pracovišti, neshody v týmu, nespokojenost s pracovním zařazením, finančním ohodnocením či pracovními nároky, šikana a obtěžování, spory s ukončením pracovního poměru
  • obchodní: konflikty mezi společníky, členy spolku, společníky a statutárním orgánem, obchodními partnery při neplnění závazků z obchodních smluv
  • dědické: spor o dědické právo, platnost závěti a vydědění, o majetek, započtení na dědický podíl, o uzavření dohody
  • zdravotní: pacienti, příbuzní, lékaři, pojišťovny, náhrada škody
  • studijní: například neshody mezi pedagogy a rodiči, spory spolužáků
  • péče o dítě: z podnětu veřejných organizací, státní správy a samosprávy
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.