Počet stránek ve webu: 39.528

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Je-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Právo na odstoupení od smlouvy svědčí spotřebiteli i v případě, že si plnění osobně převzal v kamenném obchodnu nebo na úschovném místě (např. služba uloženka - www.ulozenka.cz); rozhodující skutečností pro vznik práva na odstoupení od smlouvy je vznik smlouvy distanční formou, tj. při použití prostředků komunikace na dálku.

Při uzavírání smlouvy (typicky kupní smlouvy) distanční způsobem je třeba důkladně číst obchodní podmínky prodávajícího. V těch může být nabídka e-shopu označena jako "výzva neurčitého okruhu osob k podání návrhu na uzavření smlouvy" a v takovém případě je spotřebitel tím, kdo podává nabídku k uzavření kupní smlouvy (nikoliv pouze akceptantem smluvních podmínek) a až následnou akceptací ze strany prodávajícího je uzavřena kupní smlouva. Nedojde-li v takovém případě k akceptaci návrhu spotřebitele (a to ani automatizovaným prostředkem), není kupní smlouva uzavřena.

Často se lze také setkat s ustanovením obchodních podmínek, které vyhrazuje vznik kupní smlouvy až k okamžiku převzetí zboží. Toto ujednání však odporuje konsensuální povaze kupní smlouvy, jelikož zákon spojuje vznik kupní smlouvy s dohodou o předmětu koupě a kupní ceně (podstatné náležitosti) a účinně se jej nelze domáhat. S převzetím (tradicí) se typicky, pokud není právním předpisem stanoveno nebo účastníky dohodnuto jinak, pojí okamžik nabytí vlastnictví (srov. § 133 odst. 1 Občanského zákoníku).

(problematikou okamžiku vzniku kupní smlouvy se zabýval např. Krajský soud v Hradci Králové v rozhodnutí ze dne 7. 2. 2012)