Počet stránek ve webu: 40.654

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Stránka uvádí návod postupu, jak reklamovat vyúčtování služeb mobilního operátora.

Reklamace vyúčtování mobilního operátora - postup

  • Obrátit se pro radu na telefonickou poradnu pro spotřebitele občanského sdružení spotřebitelů TEST na tel. čísle 299 149 009 (za cenu běžného telefonního hovoru), která je v provozu ve všední dny mezi 9. a 17. hodinou.
  • Podat reklamaci proti vyúčtování u konkrétního poskytovatele služby obsahu, tj. u subjektu, který na daném telefonním čísle informace poskytuje. Lhůty pro podání reklamace by měly být součástí obchodních podmínek poskytovatele služby obsahu, v každém případě ČTÚ doporučuje podat reklamaci bez zbytečného prodlení. Služba obsahu není službou elektronických komunikací, a proto ČTÚ může pouze prověřit, zda bylo nebo nebylo sporné volání uskutečněno, popř. v jakém rozsahu. ČTÚ není kompetentní rozhodovat ve věci úhrad pro volání na čísla s vyjádřenou cenou.
  • Podat reklamaci proti vyúčtování u svého poskytovatele telefonní služby, který by měl prověřit, zda bylo nebo nebylo provedeno sporné volání na číslo 90X a v jakém rozsahu. Reklamaci je nutné podat bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 měsíců ode dne dodání vyúčtování ceny za poskytnutou službu, jinak právo zanikne.
  • V případě nesouhlasu s vyřízením reklamace u svého poskytovatele telefonní služby lze podat námitku proti jejímu vyřízení na Český telekomunikační úřad. Námitku je nutné podat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace. Námitku vyřizuje odbor pro příslušnou oblast dle místa bydliště.
  • Účastník má rovněž možnost se v případě nekalých obchodních praktik obrátit na Českou obchodní inspekci.
  • V případě podezření na spáchání trestného činu, má účastník možnost se obrátit na Policii České republiky.
  • Další možností účastníka je rovněž možnost obrátit se na Asociaci provozovatelů mobilních sítí (APMS), Asociaci poskytovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS), či ICT UNII o.s.