Počet stránek ve webu: 40.292

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěla bych se zeptat, zda je možné podat odvolání nebo stížnost na vypracovaný posudek pro státní úřad a to Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. 2015 jsme zažádali tento úřad o odkoupení sousedního pozemku, který je ve vlastnictví státu. Proces vyřízení do fáze prodeje formou výběrového řízení trval skoro 2 roky.

V prosinci 2017 bylo vyhlášeno 1. kolo výběrového řízení a vyvolávací cena při 132 m2 byla 170.000 Kč. Tato cena nás zaskočila a prodej pozemku nebyl zrealizován, nikdo samozřejmě neměl zájem. Po novém roce bylo vyhlášeno 2. kolo a my jsme mylně doufali, že cena klesne více dolů, klesla na stále závratných 153.000 Kč. Protože jsme 2016 kupovali a směňovali pozemky od obce a máme znalecké posudky, ve stejné lokalitě, tedy přímo vedle státního pozemku, byla stanovena cena 130 Kč/m2. Tyto všechny pozemky nejsou stavební jsou tzv. DT zóně. Zažádali jsme tento úřad podle §106 o znalecký pozemek, který tedy nabízení k prodeji. Bohužel vůbec nechápeme jak znalec mohl ohodnotit 132 m2 na 150.480 Kč. Vyhlášková cena podle platného cenového řádu byla stanovena na 50.970 Kč. S takovou cenou plně souhlasíme, stanovení obvyklé ceny je neúměrné a to 150.480 Kč. Znalec, který takto stanovoval obvyklou cenu, ji stanovil porovnávací metodou. V naší obci se v roku 2017 prodali 2 pozemky přes realitní kancelář a to podotýkám, že to byly stavební pozemky mnohem větší a dle platného ÚP obce určené pro plochy k bydlení, jeden pozemek 1.055 Kč/m2 a druhý 1.865 Kč/m2. Ještě v nedaleké obci byli draze prodány stavební pozemky. Tento znalec to v nějaké tabulce porovnal a vyšla mu cena za státní pozemek 1.140 Kč/m2. Chceme s manželem vědět, zda se můžeme na tento nadhodnocený odhad odvolat, nebo prostě s tímto úřadem nehneme. Je nám skoro 50 let, ale vyřizovali jsme spousty věcí na úřadech, musíme konstatovat že tento úřad je jako stát ve státě. Předem děkuji za Vaši odpověď. Miriam

ODPOVĚĎ:
Znalecký posudek není rozhodnutím, nelze proto proti němu podat odvolání.
Můžete se obrátit na Úřad s tím, že takto stanovená cena neodpovídá (pro srovnání použity pozemky, které neodpovídají pozemku, který má být takto prodán a o který máte zájem) a podložit tato svá tvrzení, nicméně stát (resp. Úřad) je vázán zákonem. Sám není oprávněn určit cenu pozemku, cena musí být určena znaleckým posudkem, ze kterého je pak vycházeno.

Můžete také počkat na další kolo výběrového řízení (popř. další výběrové řízení), pokud totiž nikdo o pozemek neprojeví zájem, je zde možnost snížit jeho cenu.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Odvolání proti znaleckému posudku - odhad ceny bytu, domu, nemovitosti, pozemku
  • Odvolání proti posudku znalce - nadhodnocený odhad ceny bytu, domu, nemovitosti, pozemku