Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Prosím Vás o radu jak mohu dále postoupit v mém případě. Zubařka mi na pohotovosti 01/2017 vyčistila v rychlosti kanálky u zubu, protože mě zub hodně bolel. Neměla jsem svého zubaře, protože jsem žila v cizině a přijela jsem jen na prázdniny. 06/2017 návštěva již zubaře stálého. Ten mi řekl, že zub musí být vytržen, protože mi zubařka provrtala kanálek. Tak jsem o zub přišla. Byla to pro mě velká bolest, protože zub mohl být zachráněn.

Podala sem na ČSK stížnost na ordinaci a zubaře. Po nějakém čase se zjistilo, že ta zubařka neměla odbornou kvalifikaci a se zubařem, který ji zaměstnal bylo vedeno disciplinární řízení. Pak mi přišlo konečné rozhodnutí o řízení. Sdělili mi, že bylo podle par. 3 odst. 3 disc. řádu ČSK upuštěno od uložení disciplinárního opatření.
Nejsem s tím moc spokojená, protože jsem přišla neprávem o zub, který mi nikdo nevrátí. Mohu také žádat o finanční náhradu škody?
Mohli byste mi prosím poradit jak mám dále postupovat?
Děkuji a přeji pěkný den. Nikola

 

ODPOVĚĎ:
Abyste mohla obdržet finanční odčinění Vám způsobené újmy, je zapotřebí, aby byly splněny následující podmínky:

1/ jednalo se o protiprávní zásah (v tomto případě tedy odborně nesprávně poskytnutá zdravotní péče, popř. péče poskytnutá nedostatečně kvalifikovaným zdravotníkem),

2/ došlo k újmě na zdraví (kterou popisujete v dotazu),

3/ mezi 1/ a 2/ existuje vztah příčinné souvislosti.

Neodbornost poskytnuté zdravotní péče může být prokázána například lékařskou zprávou Vašeho registrujícího zubaře, popř. prostřednictvím znaleckého posudku. Seznam znalců naleznete zde:
http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm
(přičemž je zapotřebí vyhledávat ve znaleckém oboru „zdravotnictví“ a odvětví „zdravotnická odvětví různá“).

Aby bylo možné vyčíslit Vám způsobenou újmu (tedy náhradu za bolest, náhradu za ztížení společenského uplatnění – tzv. trvalé následky, popř. i další náklady, které Vám v důsledku neodborné zdravotní péče vznikly), je zapotřebí oslovit znalce z oboru „zdravotnictví“ a odvětví „stanovení nemateriální újmy na zdraví“ (seznam těchto znalců naleznete opět na výše uvedeném odkazu).

V současné chvíli Vám doporučuji opatřit si od poskytovatele zdravotních služeb, který Vám poskytl neodbornou zdravotní péči, kopii veškeré zdravotnické dokumentace, která se vztahuje k této péči (pokud jste si kopii této zdravotnické dokumentace nepořídila již dříve).

Následně se můžete na tohoto poskytovatele zdravotních služeb obrátit s písemnou výzvou k finančnímu odčinění Vám způsobené újmy. K této výzvě můžete připojit buď kopii lékařské zprávy Vašeho registrujícího zubaře (pokud z ní vyplývá Vámi popisované odborné pochybení), popř. můžete k této výzvě připojit i znalecký posudek (pokud budete mít zájem investovat do opatření znaleckého posudku již nyní, což by mohlo být v této „vyjednávací“ fázi poněkud předčasné).
Máte-li zájem o zvýšení šancí na úspěch Vaší výzvy, doporučuji Vám kontaktovat advokáta:
www.advokatikomora.cz
který může tento dopis pojmout jako tzv. předžalobní výzvu. Lze si představit, že předžalobní výzva, vytištěná na hlavičkovém papíře advokátní kanceláře, učiní na poskytovatele zdravotních služeb mocnější dojem, než pokud byste si tuto výzvu připravovala sama.
Ve výzvě je zapotřebí stručně popsat, v čem spatřujete odborné pochybení při poskytování zdravotních služeb, jaké byly následky tohoto pochybení a především je nutné Vaše nároky konkrétně vyčíslit.
Nebude-li poskytovatel zdravotních služeb ochoten odčinit Vám způsobenou újmu mimosoudně (tedy na základě výzvy, popř. po jednání), nezbude Vám, než se v této věci obrátit s žalobou na soud. Pro přípravu žaloby Vám v každém případě doporučuji advokátní zastoupení.
 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Náhrada škody od zubaře, stomatologa - provrtal zubní kanálek a tak došlo k poškození zubu s nutností extrakce, vytržení