Počet stránek ve webu: 43.319

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Rád bych se zeptal, jak je to s inženýrskými sítěmi přes cizí pozemek. Mám stavbu, bohužel bez elektrické= přípojky. Sousedé mi to nechtějí povolit. Ačkoliv by je to nikterak neomezovalo. Jedná se o pruh u cesty cca 15 m dlouhý. Snažil jsem se s nimi domluvit, bohužel bez úspěchu. Můj dotaz je tento: sousedé mají přes můj pozemek svoje inženýrské sítě, do teď si nebyli schopni udělat věcné břemeno.

Sítě jsou tam bez povolení a bez záznamu uloženy zhruba 30 let. Je možné je vyzvat, aby si tyto inženýrské sítě přeložili na svůj pozemek, do cesty nebo k cestě, kterou vlastní, aby mě tyto sítě neomezovaly.   Mají hned vedle mého pozemku svůj pozemek, na který je možno si tyto sítě uložit. Chtěl jsem se s nimi domluvit po dobrém tzv. vy máte sítě u mě, tak já si dám kabel k vám. Bohužel na tuto, dle mého vzájemnou dohodu, neslyší.   Takže bych rád věděl, zda je nějaká šance na to je přimět, aby si své sítě dali na svůj pozemek z mého, aby mi nebránili v mém záměru si pozemek zaplotit například. Děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
Je pravdou, že k uložení inženýrských sítí do sousedního pozemku je zapotřebí získat souhlas jeho vlastníka. Takový souhlas může mít podobu buď prostého souhlasu (de facto jde o smlouvu o výprose), nájemní smlouvy či služebnosti (věcného břemene).
Nesouhlasí-li sousedé s uložením Vašich inženýrských sítí v jejich pozemku, nemáte v podstatě šanci se toho po nich domoci.
V úvahu by sice přicházelo vyvlastnění sousedního pozemku, a to v podobě nuceného zřízení služebnosti (věcného břemene), tuto variantu však považuji spíše pouze za teoretickou. Dle § 170/2 stavebního zákona totiž platí, že:
„Právo k pozemku … lze … omezit též k vytvoření podmínek pro … řádné užívání stavby …“
Domnívám se však, že připojení k energetické síti za „řádné užívání stavby“ spíše považovat nelze.
Pakliže Vašim sousedům v současné chvíli svědčí pouze oprávnění zakládající se na Vašem souhlasu, jde o smlouvu o výprose (§ 2189 a násl. občanského zákoníku), která může být z Vaší strany samozřejmě odvolána (tzn. že smlouvu můžete jednostranně zrušit).
Na sousedy se tedy můžete obrátit s písemným odvoláním souhlasu a výzvou k odstranění inženýrských sítí z Vašeho pozemku. Je možné, že Vaši sousedé se budou bránit s poukazem na to, že právo vést Vaším pozemkem inženýrské sítě vydrželi. Nedojde-li mezi Vámi a sousedy v této věci ke shodě, bude nutné, abyste se obrátil s žalobou na soud – konkrétně dle § 1042 občanského zákoníku platí, že:
„Vlastník se může domáhat ochrany proti každému, kdo neprávem do jeho vlastnického práva zasahuje nebo je ruší jinak než tím, že mu věc zadržuje. “
Bude-li nutné řešit spor soudní cestou, doporučuji Vám využít služeb advokáta:
www.advokatikomora.cz
(a to advokáta zabývajícího se oblastí občanského práva).
______________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.