Počet stránek ve webu: 40.192

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zakoupil jsem pozemek v záplavovém území. Na pozemek bylo vydáno územní rozhodnutí. Nevšiml jsem si, že musí být přízemí zvýšeno minimálně nad úroveň 100 leté povodně (to činí to cca. 1,5 m nad stávající terén). Jako jediný způsob z pohledu bezpečnosti a ekonomičnosti se mi jeví zvýšit přízemí (nejnižší obytné podlaží) ochranným podlažím POD úrovní PŘÍZEMÍ.

Podlaží pod přízemím bude provedeno v souladu s vyhláškou jako průtočné. (Vyhl. č. 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby).   Podlaží bude sloužit jako ochrana nejnižšího obytného podlaží před povodní. Stavební úřad nechce tuto změnu zapracovat do probíhající změny územního řízení. Trvá na tom, že RD bude přízemní. Stanovisko stavebního úřadu považuji za diskriminační a znemožňující mi zvýšit ochranu obyvatel RD před povodní na dostatečnou úroveň. Podotýkám, že na žádný další parametr RD daný ÚR (max. výška domu nad terénem, zastavěnost pozemku apod to neovlivní). a všech 30 organizací vydalo souhlasné stanovisko k mému projektu RD v této podobě. Prosím o info jak mám postupovat, když mi můj návrh na změnu ÚR stavební úřad zamítne. Děkuji Martin.

 

ODPOVĚĎ:

Pakliže stavební úřad zamítne Vaší žádost o změnu územního rozhodnutí, nezbude Vám, než se proti tomuto zamítnutí bránit prostřednictvím řádného opravného prostředku (tedy podáním odvolání). O možnosti se proti rozhodnutí stavebního úřadu bránit musíte být v tomto rozhodnutí (a to zpravidla na jeho konci) písemně poučen.
Z dotazu nevyplývá, z jakého důvodu stavební úřad s Vámi navrhovanou změnou územního rozhodnutí nesouhlasí. Není zřejmé, zda stavební úřad zohledňuje urbanistické, estetické či jiné důvody, pro které Váš návrh odmítá. Tyto důvody musí být nicméně důkladně popsány v odůvodnění rozhodnutí, kterým stavební úřad Váš návrh zamítne. V odvolání je následně zapotřebí argumentovat právě proti těmto důvodům.
Velice by Vám samozřejmě pomohlo, pokud by se Vám podařilo získat písemné stanovisko nadřízeného stavebního úřadu (krajský úřad), které by bylo souladné s Vaším názorem. Předpokládám však, že nadřízený stavební úřad (který je zároveň odvolací instancí) se bude zdráhat vydat písemné stanovisko v situaci, kdy bude možná v dohledné budoucnosti tutéž věc řešit v rámci odvolacího řízení. V každém případě však můžete nastalou situaci s krajským úřadem alespoň konzultovat.