Počet stránek ve webu: 39.266

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Řešíme problém s vynucenou přeložkou. Jedná se o telekomunikační kabely, majitel Telefonica O2, ale věcné břemeno k pozemku je na ředitelství silnic a dálnic, původní kabely vedly podél hlavní cesty, nicméně 2013 muselo ředitelství vybudovat přeložku, která celkem značně zasahuje hlavně přes jeden pozemek č. 2143/1, který je ve společném jmění manželů. Druhý je č. 2145/4, který má otec ve spoluvlastnictví se synovcem.

Nicméně smlouvy o přeložce, které tehdy poslali, otec nikdy nepodepsal a neodeslal, a řekla bych že nestačí souhlas pouze jednoho ze dvou vlastníků, a k soudnímu vyvlastnění taky nedošlo.
Chceme na pozemku stavět garáž, ale kvůli této přeložce nemůžeme (samozřejmě to jde vyřešit další přeložkou na naše náklady, což jsou nemalé peníze, ale nevím proč to dělat pokud k tomu oni neměli souhlas to tam udělat už předtím), proto bych chtěla vědět co se dá dělat, jak dál postupovat, na co máme právo. Na ředitelství silnic jsem psala, že bych ráda viděla podklady, nebo něco, které k tomu mají oni, zatím se nikdo neozval. Možná to tehdy zametli pod koberec, že to nikdo řešit nebude, nikdo nic stavět nebude, aby to zavazelo, takže by s tím neměli být problémy. Děkuji, JanaODPOVĚĎ:
Z dotazu není zřejmé, jaký je obsah Vámi zmiňovaného věcného břemene (tzn. kdo je z něho oprávněn, jaký pozemek zatěžuje a co je v jeho důsledku nutné strpět).
V každém případě platí, že pakliže byla zřízena přeložka telekomunikačního vedení, které nyní zasahuje na soukromý pozemek, a to bez uzavření písemné smlouvy, popř. bez rozhodnutí o vyvlastnění, jedná se s největší pravděpodobností o protiprávní stav.
V takovém případě by bylo možné kvalifikovat předmětnou přeložku jako neoprávněnou stavbu, přičemž jejímu vlastníkovi vzniká bezdůvodné obohacení (na úkor vlastníka dotčeného pozemku), které je povinen vrátit (toto bezdůvodné obohacení může odpovídat přibližně výši nájemného, které by musel vlastník přeložky platit, pokud by byla uzavřena nájemní smlouva).
V současné chvíli Vám doporučuji kontaktovat ŘSD s písemným upozorněním, že předmětná přeložka byla na pozemcích zřízena bez odpovídajícího právního titulu a jedná se tudíž o neoprávněnou stavbu (neopomeňte zároveň uvést, že z tohoto důvodu vzniká na straně ŘSD bezdůvodné obohacení, k jehož vrácení je povinno).
ŘSD můžete upozornit na své odhodlání řešit věc právní cestou, přičemž mu zároveň nabídněte, že příslušné právní kroky neučiníte, pakliže ŘSD přeloží telekomunikační vedení na své náklady jinam. Za tímto účelem bude možné uzavřít s ŘSD například dohodu o narovnání.
Pro provedení komplexního právního zhodnocení Vašeho případu (včetně zohlednění Vámi zmiňovaného věcného břemene, které může hrát klíčovou roli) Vám doporučuji kontaktovat advokáta: www.advokatikomora.cz
S jeho pomocí můžete následně zahájit korespondenci s ŘSD, popř. učinit i navazující právní kroky (pakliže by jednání nevedlo k Vámi preferovanému výsledku).