Počet stránek ve webu: 40.375

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zaměstnavatel, který zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance, je povinen plnit v  nemocenském pojištění ohlašovací a oznamovací povinnosti, přijímá od svých zaměstnanců žádosti o  dávky a posílá je příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno, spolupracuje s orgány nemocenského pojištění a platí pojistné na sociální zabezpečení.

Povinnosti zaměstnavatele při uplatňování nároku na nemocenskou v roce 2019
Povinností zaměstnavatele je přijímat od svých zaměstnanců, případně od bývalých zaměstnanců, kteří uplatňují nárok na dávky nemocenského pojištění, žádosti o  dávky nemocenského pojištění.
Pro uplatnění nároku zaměstnance na nemocenské po 14 dnech trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, pokud DPN nebo karanténa nadále trvá, předá dočasně práceneschopný zaměstnanec zaměstnavateli  IV. díl Rozhodnutí o  DPN -  Žádost o  nemocenské. Zaměstnavatel  připojí vyplněný tiskopis Příloha žádosti o  dávku nemocenského pojištění  a obojí  pošle neprodleně  příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno.
Podle zákona je zaměstnavatel povinen spolupracovat s orgány nemocenského pojištění, např. sdělovat údaje potřebné pro stanovení nároku a výše dávek nemocenského pojištění. Rovněž má povinnost poskytovat součinnost kontrolním pracovníkům OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno.
 
 

Od 1.1.2020 dochází k zásadní změně 

Od 1. 1. 2020 zahájila  ČSSZprovoz povinného systému eNeschopenky a dosavadní postupy probíhají elektronicky prostřednictvím ePortálu. ENeschopenka propojuje lékaře, zaměstnavatele a  ČSSZ.

Postupy spojené s  vystavením rozhodnutí o  dočasné pracovní neschopnosti se zásadním způsobem změnily. Změnil se i způsob, jak se zaměstnavatel dozví o  dočasné pracovní neschopnosti svého zaměstnance. Zaměstanaec už nemusí předávat doklady zaměstnavateli, náhrada mzdy i  nemocenské mu přijde automaticky. Nemocnému dál zůstane v  papírové podobě jen průkaz práce neschopného.

Zaměstnavatel již nepřijímá doklady potřebné k  výplatě dávky nemocenského od zaměstnance, vše probíhá elektronicky prostřednictvím ePortálu.

  • Po 14 dnech trvání neschopnosti je zaměstnavatel povinen zaslat ČSSZ přílohu k  žádosti o  dávku, a  to v  elektronické formě (papírový tiskopis bude možno použít pouze v  případě technického výpadku).
  • Do přílohy k  žádosti o  dávku zaměstnavatel nově uvádí informaci, kam je zaměstnanci vyplácena mzda nebo plat (stejným způsobem se zpravidla bude zaměstnanci vyplácet nemocenské).
  • V případě, že zaměstnavatel uvede způsob výplaty v hotovosti nebo na adresu v  zahraničí, musí určit způsob výplaty a  informovat o  něm OSSZ sám zaměstnanec. Může využít tiskopis „Žádost o  změnu způsobu výplaty při dočasné pracovní neschopnosti“ anebo může zaslat sdělení o  vybraném způsobu prostřednictvím datové schránky anebo písemně poštou.
  • Při skončení dočasné pracovní neschopnosti  je zaměstnavatel povinen zaslat  hlášení s  údaji potřebnými pro výplatu poslední dávky nemocenského.
  • Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5
Call centrum - důchodové pojištění: 257 062 860 | Call centrum - nemocenské pojištění: 840 406 040
Ústředna: 257 061 111, fax: 257 063 360
Elektronická podatelna: posta@cssz.cz | Webové stránky: www.cssz.cz

  • PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY (PVS)
Adresa: www.portal.gov.cz | Tel.: 800 202 122 | E-mail: helpdesk@portal.gov.cz

  • Informační kancelář ČSSZ - informace z oblasti důchodového pojištění:
Pondělí, středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 9.00 – 14.30 | Pátek 9.00 – 14.00

  • OSSZ mají pro veřejnost otevřeno každý pracovní den:
Pondělí a středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 8.00 – 14.00 | Pátek 8.00 – 13.00