Počet stránek ve webu: 39.805

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Příklad

Výpočet nemocenské v r. 2020     

Vyměřovací základ pojištěnce v rozhodném období byl 348 600 Kč.     Denní vyměřovací základ  (DVZ) před redukcí činí 955 Kč (348 600 Kč : 365 dnů).
Z částky do první redukční hranice, která je v roce 2020 stanovena ve výši 1 162 Kč, se u nemocenského započte 90 %, do druhé redukční hranice, která činí 1 742 Kč, 60 %, do třetí redukční hranice ve výši 3 484 Kč 30 % a k částce nad tuto redukční hranici se nepřihlíží.
Z částky do první redukční hranice se započte 90 %. 955 Kč x 90 % = 859,50 Kč = redukovaný DVZ.

Denní výše nemocenské 

činí  od 15. kalendářního dne trvání DPN nebo karantény  do 30. kalendářního dne  60  % rDVZ, tj. 859,50 Kč x 60 % = 516 Kč na kalendářní den,
dále od  31. kalendářního dne DPN nebo karantény činí  66 %  rDVZ, tj. 859,50 Kč x 66  %  = 568 Kč na kaledářní den 
od 61. kalendářního dne DPN nebo karantény činí 72  % DVZ, tj. 859,50 Kč x 72 % = 619 Kč na kalendářní den,
pozn: od 1. kalendářního dne DPN nebo karantény do 14. kalendářního dne náleží zaměstnanci za pracovní dny náhrada mzdy

Příklad

Výpočet ošetřovného v r. 2020

Vyměřovací základ pojištěnce v rozhodném období byl 300 000 Kč. DVZ před redukcí činí 821,92 Kč (300 000 Kč : 365 dnů).
Z částky do první redukční hranice, která v r. 2020 činí 1 162 Kč, se započítá 90 % (821,92 Kč x 90 % = 739,73 Kč), zaokrouhleno na celé koruny 740 Kč = redukovaný DVZ.

Denní výše ošetřovného

bude činit od 1. kalendářního dne 60 %  rDVZ, tj 740 Kč x 60 % = 444 Kč za kalendářní den.   Při 9 kalendářních dnech ošetřování a při průměrné hrubé mzdě 25  000 Kč náleží dávka ve výši 3 994 Kč (444 Kč x 9 dnů).  
 

Příklad

Výpočet peněžité podpory v mateřství v r. 2020

Vyměřovací základ zaměstnankyně v rozhodném období činí 300 000 Kč. DVZ před redukcí je 822 Kč (300 000 Kč : 365 dnů).
Částka do výše první redukční hranice 1 162 Kč se v roce 2020 započítává ze 100 %, tj. 822  Kč = redukovaný DVZ.

Denní výše PPM

činí za kalendářní den 70 % rDVZ, tj. 822 Kč x 70 % = 576  Kč.   Při průměrné hrubé měsíční mzdě 25  000 Kč by měla zaměstnankyně pobírat 576 Kč za kalendářní den.   PPM by tak v r. 2020 činila za kalendářní měsíc (30 kalendářních dnů) 17  280  Kč.

 

Příklad

Výpočet otcovské v r. 2020

Vyměřovací základ zaměstnance v rozhodném období činí 362 000 Kč. DVZ před redukcí je 992 Kč po zaokrouhlení (362 000 Kč : 365 dnů).
Částka do výše první redukční hranice 1 162 Kč se v r. 2020 započítává ze 100 %, tj. 992  Kč = redukovaný DVZ.

Denní výše dávky otcovské poporodní péče

činí za kalendářní den 70 % rDVZ, tj. 992 Kč x 70 % = 695  Kč po zaokrouhlení.   Při průměrné hrubé měsíční mzdě 30 167 Kč a při  7 kalendářních dnech čerpání otcovské poporodní péče by dávka činila 4 875 Kč (695 Kč x 7 dnů).
  • Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5
Call centrum - důchodové pojištění: 257 062 860 | Call centrum - nemocenské pojištění: 840 406 040
Ústředna: 257 061 111, fax: 257 063 360
Elektronická podatelna: posta@cssz.cz | Webové stránky: www.cssz.cz

  • PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY (PVS)
Adresa: www.portal.gov.cz | Tel.: 800 202 122 | E-mail: helpdesk@portal.gov.cz

  • Informační kancelář ČSSZ - informace z oblasti důchodového pojištění:
Pondělí, středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 9.00 – 14.30 | Pátek 9.00 – 14.00

  • OSSZ mají pro veřejnost otevřeno každý pracovní den:
Pondělí a středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 8.00 – 14.00 | Pátek 8.00 – 13.00