Počet stránek ve webu: 40.357

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Stránka obsahuje informace jaké náležitosti musí mít zjednodušený daňový doklad, aby byl platný. Závazné náležitosti vymezuje § 12 zákona o dani z přidané hodnoty.


Náležitosti zjednodušeného daňového dokladu

  • obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání, popř. bydliště nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění,
  • daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění,
  • pořadové číslo dokladu,
  • rozsah a předmět zdanitelného plnění,
  • datum vystavení dokladu,
  • datum uskutečnění zdanitelného plnění (zpravidla shodné s datem vystavení),
  • výše ceny celkem (včetně daně),
  • základní nebo snížená sazba daně, případně sdelění, že se jedná o zdanitelné plnění osvobozené o povinnosti uplatnit daň na výstupu podle § 46 nebo 47 zákona o dani z přidané hodnoty,

Oproti běžnému daňovému dokladu zde není nutno uvádět identifikační údaje o příjemci zdanitelného plnění (kupujícím), cenu lze uvést celkem včetně DPH a postačí uvést pouze příslušnou sazbu DPH.

Oproti běžnému daňovému dokladu zde za správnost vypočtené výše daně pro účely odpočtu daně ze zjednodušeného dokladu odpovídá plátce, pro něhož se zdanitelné plnění uskutečňuje (příjemce, kupující), i když je na zjednodušeném daňovém dokladu uvedena plátcem uskutečňujícím zdanitelné plnění.